Cyklon Bílá vazelína ve spreji 400ml, 1903301

 

Cyklon Bílá vazelína ve spreji 400ml, 1903301Cyklon Sprej stříkací bílá vazelína sprej 400ml, ochranné mazadlo na bázi lithium-hydroxysteará­tu 174405

Univerzální mazací prostředek na vysoce zatížené časti, jako jsou lůžka, klouby atd.
Dobrá přilnavost, dlouhodobá účinnost.
Obsahuje antikorozní…


Kód:

1903301

Výrobce:

CYKLON

EAN:

8586018940856

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

18

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:119,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

Cyklon Sprej stříkací bílá vazelína sprej 400ml, ochranné mazadlo na bázi lithium-hydroxysteará­tu 174405

Univerzální mazací prostředek na vysoce zatížené časti, jako jsou lůžka, klouby atd.
Dobrá přilnavost, dlouhodobá účinnost.
Obsahuje antikorozní přísady.
Vhodná i na ozubena kola.
Použiti při teplotách od – 50 °C do +150 °C (krátkodobě i do +170 °C).
Látka odpovídá požadavkům VW normy TL 77.

TECHNICKÝ LIST

Stříkací vazelína je ochranné mazadlo na bázi lithium-hydroxystearátu.
Vysoká účinnost byla dosažena optimální kombinací obsažených látek. Svými vlastnostmi předčí i požadavky DIN 51825 pro mazadlo KF 2 K.

Oblasti použití

Stříkací vazelína má široké použití na mazání kluzných, valivých a kloubových ložisek. Mazání šroubů, čepů a vedení, mazání hřídelí s drážkou, výsuvných čepů, závitových vřeten a hladicích ploch všech druhů. Jako pomoc při dílčí montáži v průmyslu a řemesle, k usnadnění následné demontáže.

Vlastnosti produktu

Vysoká přilnavost a tím dlouhodobý účinek
Obsahuje aditiva proti korozi
Dobrá odolnost vůči teplotě
Chrání před oxidací a korozí
Účinná látka odpovídá VW-Norm TL 778 / A
Vhodné i na ozubená kola
Zabraňuje připečení, slepení rzí, studeným svarem a Stick-Slip efektu.
S obsahem PTFE

Informace o zpracování

Ošetření podkladu
Podklad musí být suchý, bez prachu, odstranit staré mazivo

Použití

Nádobu silně protřepat (minimálně 2 min od slyšitelného nárazu kuliček). Nastříkat ze vzdálenosti ca. 20 – 30 cm.

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Doporučujeme
BOLL Plastová nádoba s víkem na míchání barev a laků, plastový kbelík s víkem 155 ml 0070196 s DPH Kč 5,- BOLL Hliníkový sprej, hliník ve spreji 400ml, 0010213 s DPH Kč 88,- BOLL Keramický mazací sprej pasta, keramické mazivo, keramická vazelína 400ml, 001040 s DPH Kč 140,- Schuller Kulatá štětka na dehet TERION ROUND Ø 80 mm 14030 s DPH Kč 75,- Schuller 3 dílná sada štětců YES ČERVENÝ, vel. 1", 1,5", 2", 70395 s DPH Kč 29,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.