BOLL Ochrana podvozků a karosérií na štětec 5kg 001034

 

BOLL Ochrana podvozků a karosérií na štětec 5kg 001034PROSTŘEDEK NA ÚDRŽBU PODVOZKU NA ŠTĚTEC

Prostředek na konzervaci podvozku na štětec vytváří pružnou vrstvu, která dokonale chrání podvozek auta před údery kamenů, solí, vodou a působením mechanických faktorů. Je odolný vůči posypové soli a průmyslovým…


Kód:

001034

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588400350

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

6

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:519,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

PROSTŘEDEK NA ÚDRŽBU PODVOZKU NA ŠTĚTEC

Prostředek na konzervaci podvozku na štětec vytváří pružnou vrstvu, která dokonale chrání podvozek auta před údery kamenů, solí, vodou a působením mechanických faktorů. Je odolný vůči posypové soli a průmyslovým spalinám. Funguje také jako akustický tlumič.

Způsob použití:

Prostředek na údržbu podvozku lze snadno nanášet pomocí štětce. Důkladně očistěte a odmastěte a následně osušte místa, která mají být konzervována. Doporučená tloušťka vrstvy 2–4 mm. Štětec po použití očistěte lakovým benzinem. Doba schnutí: cca 5–7 hodin při tepl. +20 C. Po uplynutí 24 hodin lze konzervované vozidlo používat.

Fyzikální vlastnosti:

barva: černá hustota (při 20oC): 1,32 g/cm3 bod vzplanutí: 21–55oC teplota vznícení: 450oC samozápalnost: nepodléhá samozápalu hranice výbušnosti: horní: 7,5 % obj. / dolní: 0,6 % obj.

Bezpečnostní list:
https://www.boll.pl/…tni-list.pdf

Obecné Hořlavé látky Nebezpečí pro zdraví Nebezpečí pro životní prostředí

NEBEZPEČÍ!

Extrémně hořlavý aerosol. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty.
Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití.
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.

Doporučujeme
BOLL Krycí lak ve spreji bezbarvý průsvitný 400ml, 0010121 s DPH Kč 82,- BOLL Detektor netěsností, vyhledávač netěsností 300ml, 001407 s DPH Kč 61,- Schuller 3 dílná sada štětců YES ČERVENÝ, vel. 1", 1,5", 2", 70395 s DPH Kč 29,- Kamco System safe-DM 500ml inhibitor koroze a vodního kamene pro všechny systémy, BDM007 s DPH Kč 354,- BOLL Plastová nádoba s víkem na míchání barev a laků, plastový kbelík s víkem 155 ml 0070196 s DPH Kč 5,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.