BOLL Krycí lak ve spreji bezbarvý průsvitný 400ml, 0010121
doporučujeme
akce

 

BOLL Krycí lak ve spreji bezbarvý průsvitný 400ml, 0010121BOLL Lak akrylový bezbarvý 400ml spray 0010121

Bezbarvý lak rychle schne a je odolný vůči mechanickému poškození. Jde o akrylátový lak ve spreji s dokonalou přilnavostí a vysokým leskem. Lze ho používat na povrchy, jako jsou kov, dřevo a na mnoho typů tvrdých plastů…


Kód:

0010121

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588402811

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

27

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


AKČNÍ CENA:85,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

BOLL Lak akrylový bezbarvý 400ml spray 0010121

Bezbarvý lak rychle schne a je odolný vůči mechanickému poškození. Jde o akrylátový lak ve spreji s dokonalou přilnavostí a vysokým leskem. Lze ho používat na povrchy, jako jsou kov, dřevo a na mnoho typů tvrdých plastů a nově natřených povrchů.

Způsob použití:

V případě používání laku na plochy, které nebyly dříve očištěny a připraveny, je nutné odstranit z nich veškeré nečistoty a následně je odmastit a osušit. Zakryjte přiléhající místa. Obsah plechovky musí mít pokojovou teplotu. Před použitím s nádobou třeste po dobu cca 3 min. Otestujte sprej na testovacím povrchu. Nanášejte křížem ze vzdálenosti 15–20 cm, vytvořte několik vrstev. Po použití otočte nádobu a rozstřikujte, až bude ventil prázdný. Svrchní vrstvu lze po uplynutí 24 h leštit. Délka schnutí: 20–30 minut při teplotě 20 C.

Fyzikální vlastnosti:

teplota varu:-44oC
teplota vznícení:340oC
bod vzplanutí: –97oC
samozápalnost: nepodléhá samozápalu
hustota při 20oC: 0,702 g/cm3
hranice výbušnosti:horní: 13,0 % obj. / dolní: 1,5 % obj.

Bezpečnostní list:
https://www.boll.pl/…1_KCH_CZ.pdf

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty.
Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití.
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.

Doporučujeme
BOLL Tužidlo pro Bezbarvý lak VHS 2:1 500ml, 001665 s DPH Kč 202,- Schuller 5 dílná sada plochých štětců MERCATO M ŽLUTÝ 70396 s DPH Kč 99,- BOLL Prostředek na konzervaci uzavřených profilů karosérií BÍLÝ, ochrana dutin s voskem 500ml, 0010102 s DPH Kč 103,- BOLL Stěrkový tmel s hliníkem 250g, 002016 s DPH Kč 50,- BOLL Sprej černý lesklý 500ml, odstín RAL 9005 barva černá lesklá, barvy ve spreji 001012 s DPH Kč 94,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.