BOLL Antikorozivní základní nátěr červený 500ml, 001408

 

BOLL Antikorozivní základní nátěr červený 500ml, 001408BOLL Antikorozivní základní nátěr 500ml 001408

Základní nátěr sloužící k přípravě podkladu a dlouhodobé ochraně proti korozi dílů automobilové karosérie. Používá se především v lakýrnických pracích, ale uplatnění našel také v průmyslu nebo stavebnictví…


Kód:

001408

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588403764

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

33

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:113,00 Kč
včetně DPH
Množstevní ceny
Počet kusůCena za kus
12104,00,-
Množství:
-
+

BOLL Antikorozivní základní nátěr 500ml 001408

Základní nátěr sloužící k přípravě podkladu a dlouhodobé ochraně proti korozi dílů automobilové karosérie. Používá se především v lakýrnických pracích, ale uplatnění našel také v průmyslu nebo stavebnictví. Vytváří hladkou ochrannou vrstvu vysoce odolnou vůči otěru, působení vody, také slané, benzinu a většině agresivních chemikálií. Odolný vůči korozi podle DIN 50021 a vlivem vysokých teplot (krátkodobě dokonce do +140°C v suchých podmínkách a +80°C ve vlhkých podmínkách).

Způsob použití:

Důkladně očistěte a odmastěte a následně osušte místo, které má být natřeno. Přiléhající plochy přikryjte papírem. Před použitím s nádobou dobře třeste po dobu cca 3 min. Během natírání držte nádobu ve vzdálenosti 15–20 cm od natíraného povrchu. Po použití otočte nádobu a rozstřikujte, až bude ventil prázdný. Po cca 20 minutách je povrch na dotyk suchý (při teplotě 20°C). Celkový čas schnutí: 24 hodin. Po tomto čase lze povrch lakovat (doporučuje se provedení zkoušky).

Bezpečnostní list
https://www.boll.pl/…tni-list.pdf

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Doporučujeme
BOLL Jemný dokončovací tmel 500g, 002011 s DPH Kč 76,- BOLL Vytvrzovač polyesterového tmelu 50g, 002023 s DPH Kč 33,- Kim-Tec Multifunkční olej WET40 1L, 2880011 s DPH Kč 94,- BOLL Strukturální lak na plasty - sprej šedý 400ml 0014001 s DPH Kč 135,- Schuller Eh'klar Sprej ANTIK stříbrno-šedá 400ml, PRISMA COLOR 91122 s DPH Kč 123,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.