BOLL Barva na disky - ráfky kol ve spreji 500ml - stříbrná, 001013

 

BOLL Barva na disky - ráfky kol ve spreji 500ml - stříbrná, 001013LAK NA AUTOMOBILOVÉ RÁFKY SPREJ

Lak na automobilové ráfky – rallye je barva k vnitřnímu i venkovnímu použití. Dodává automobilovým ráfkům a jiným povrchům ideální vzhled a spolehlivě chrání před korozí a působením soli a vody.
Dokonale se hodí k natírání…


Kód:

001013

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588490009

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

20

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:87,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

LAK NA AUTOMOBILOVÉ RÁFKY SPREJ

Lak na automobilové ráfky – rallye je barva k vnitřnímu i venkovnímu použití. Dodává automobilovým ráfkům a jiným povrchům ideální vzhled a spolehlivě chrání před korozí a působením soli a vody.
Dokonale se hodí k natírání kovu, dřeva, plastů, sádry, cihel a papíru. Lze ho používat na mořidla na auta, nábytek pro hobby účely apod.

Způsob použití:

Důkladně očistěte a odmastěte a následně osušte místa, která mají být lakována. Přiléhající plochy přikryjte papírem. Před použitím s nádobou dobře třeste po dobu cca 3 min. Během natírání držte nádobu ve vzdálenosti 15–20 cm od natíraného povrchu. Po použití otočte nádobu a rozstřikujte, až bude ventil prázdný. Délka schnutí: cca 90 minut při teplotě 20 C.

Fyzikální vlastnosti:

obecný popis: směs aktivních látek rozprašovaná propan/butanem
barva: stříbrná, černý lesk
teplota varu – 44o C
bod vzplanutí < 0o C
teplota vznícení: 365o C
samozápalnost nepodléhá samozápalu
hustota 0.711 g/cm3
hranice výbušnosti: horní: 13,0 % obj. / dolní: 0,7 % obj.

Bezpečnostní list
https://www.boll.pl/…stribrny.pdf

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Doporučujeme
BOLL Plastová nádoba s víkem na míchání barev a laků, plastový kbelík s víkem 155 ml 0070196 s DPH Kč 5,- BOLL Sprej bílý lesklý RAL 9010 500ml, odstín barvy bílá lesklá 0010127 s DPH Kč 90,- Moje Auto Balzám na karoserie 750ml, 19-586 s DPH Kč 39,- BOLL Čistič filtru pevných částic DPF filtrů 400ml, 00140198 s DPH Kč 158,- BOLL Keramický mazací sprej pasta, keramické mazivo, keramická vazelína 400ml, 001040 s DPH Kč 140,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.