BOLL Plnič ve spreji 500ml - šedý, 001052

 

BOLL Plnič ve spreji 500ml - šedý, 001052BOLL Plnič ve spreji 500ml – šedý, 001052

Akrylový základní nátěr s rychlým schnutím s velmi dobrými plnivými a antikorozními vlastnostmi. Je ideální pro přípravu povrchů v lakovacích pracích, je primárně určen pro vyrovnávání tmelících povrchů a starých…


Kód:

001052

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588407946

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

46

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:133,00 Kč
včetně DPH
Množstevní ceny
Počet kusůCena za kus
12123,00,-
Množství:
-
+

BOLL Plnič ve spreji 500ml – šedý, 001052

Akrylový základní nátěr s rychlým schnutím s velmi dobrými plnivými a antikorozními vlastnostmi. Je ideální pro přípravu povrchů v lakovacích pracích, je primárně určen pro vyrovnávání tmelících povrchů a starých nátěrů.
Má vynikající přilnavost k široké škále povrchů a snadno se brousí. Může být pokryta většinou dostupných barev a laků.

Použití:

Pečlivě očistěte a odmastěte a poté místa, na která se má nanášet nátěr, osušte. Lepicí povrchy zakryjte papírem. Před použitím dobře protřepejte asi 3 minuty. Během lakování udržujte nádobu 15–20 cm od povrchu, který má být potažen. Po použití otočte nádobu a stříkejte, dokud nebude ventil prázdný. Doba schnutí: přibližně 15 minut při 20 ° C. Přibližně po 2 hodinách. může být použit vrchní nátěr.

Bezpečnostní list:
https://www.boll.pl/…9_KCH_CZ.pdf

Hořlavé látky Obecné Nebezpečí pro životní prostředí

NEBEZPEČÍ!

Extrémně hořlavý aerosol. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F

Doporučujeme
BOLL Stěrkový tmel s hliníkem 250g, 002016 s DPH Kč 52,- BOLL Vytvrzovač polyesterového tmelu 50g, 002023 s DPH Kč 33,- BOLL Keramický mazací sprej pasta, keramické mazivo, keramická vazelína 400ml, 001040 s DPH Kč 152,- Kamco System safe-DM 500ml inhibitor koroze a vodního kamene pro všechny systémy, BDM007 s DPH Kč 414,- BOLL Vysokoteplotní silikon, tmel na motory černý 290ml, 0070105 s DPH Kč 176,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.