Cyklon Čistící pěna na koberce a čalounění 400ml, 1902101

 

Cyklon Čistící pěna na koberce a čalounění 400ml, 1902101Cyklon Pěna na koberce a čalounění 400ml, 1902101

Čisticí pěna na všechny běžné látky a sedačky. Vhodná i na umělohmotné potahy a přikrývky.
Odstraňuje nežádoucí pachy.
Pěna s prodlouženou dobou působeni.
Hloubkově čisti textil.
Osvěžuje vybledle…


Kód:

1902101

Výrobce:

CYKLON

EAN:

8586018940566

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

3

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:91,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

Cyklon Pěna na koberce a čalounění 400ml, 1902101

Čisticí pěna na všechny běžné látky a sedačky. Vhodná i na umělohmotné potahy a přikrývky.
Odstraňuje nežádoucí pachy.
Pěna s prodlouženou dobou působeni.
Hloubkově čisti textil.
Osvěžuje vybledle barvy.
Chrání před opětovným znečištěním.

TECHNICKÝ LIST

Sprej na čištění čalounění a vnitřních prostor představuje intenzivně účinkující čistící pěnu, která v důsledku harmonizované kombinace čistících a ošetřovacích komponentů rozpouští znečištění a proniká hluboko do tkaniny.

Mimořádné vlastnosti

Jednoduché zacházení.
Rozpouští i staré znečištění.
Rozpouští nikotinový povlak.
Má vynikající hloubkový účinek.
Po vyschnutí osvěžuje nejrůznějších druhy tkanin.

Oblasti použití

Na čištění autočalounění, koberců do aut apod.
Na čištění střešního čalounění.
Na čištění znečištěných textilních částí.

Zpracování

Obalovou nádobku před použitím silně protřepat. Sprej na čištění čalounění a vnitřních prostor nastříkejte nebo naneste na znečištěnou tkaninu. Ihned po nanesení tvoří produkt stabilní pěnu. Tuto pěnu nechejte působit. Po rozpadu pěnové struktury upravovaný povrch vyčistit hadrem nebo houbou. Pokud se stane, že povrchy tkaniny nebily zcela vyčištěny, což se může vyskytnout při značných znečištění, prosíme, postup čištění zopakovat.
Zvláštní upozornění
Sprej na čištění čalounění a vnitřních prostor obsahuje hořlavé komponenty.
Používat pouze v dobře větraných prostorách. Skladovat daleko od zápalných zdrojů.
Při používání několika skladovacích nádob na jednom místě existuje nebezpečí tvorby výbušných směsí plynu a vzduchu. Při práci nekouřit, nejíst ani nepít.

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Doporučujeme
Schuller Eh'klar Sprej fialový metalický 400ml, pouze interiér, PRISMA COLOR 91049 s DPH Kč 126,- BOLL Tužidlo pro Bezbarvý lak MS 2:1 500ml, 001661 s DPH Kč 139,- BOLL Detektor netěsností, vyhledávač netěsností 300ml, 001407 s DPH Kč 68,- BOLL Tužidlo pro Bezbarvý lak HS 2:1 500ml, 001663 s DPH Kč 157,- BOLL Bezbarvý lak HS 2:1 1000ml, 001662 s DPH Kč 219,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.