BOLL Odstraňovač starých nátěrů a laku 400ml, 001402

 

BOLL Odstraňovač starých nátěrů a laku 400ml, 001402BOLL Odstraňovač starých nátěrů a laku 400ml, 001402

Vysoce kvalitní čistič rozpouštějící lak, který umožňuje jeho snadné odstranění z požadovaného dílu karoserie. Dokonale se hodí také k odstraňování laku z dřeva, skla, cihel apod.

Způsob…


Kód:

001402

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588402927

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

8

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:163,00 Kč
včetně DPH
Množstevní ceny
Počet kusůCena za kus
6144,00,-
Množství:
-
+

BOLL Odstraňovač starých nátěrů a laku 400ml, 001402

Vysoce kvalitní čistič rozpouštějící lak, který umožňuje jeho snadné odstranění z požadovaného dílu karoserie. Dokonale se hodí také k odstraňování laku z dřeva, skla, cihel apod.

Způsob použití:

Zajistěte přilehlé plochy před kontaktem s prostředkem. Před použitím s nádobou třeste po dobu cca 3 min. Důkladně naneste čistič ze vzdálenosti cca 15–20 cm a počkejte 20–30 minut. Odstraňte zbytky laku pomocí špachtle. Po použití otočte nádobu a rozstřikujte, až bude ventil prázdný.

POZOR: V případě plastových dílů proveďte zkoušku na části, na kterou není vidět.

Fyzikální vlastnosti:

pach:charakte­ristický
ve vodě:nemísí se nebo je obtížně mísitelný
samozápalnost:ne­podléhá samozápalu
hustota při 20oC:0,84 – 0,94 g/cm3

Bezpečnostní list:
https://www.boll.pl/…7_KCH_CZ.pdf

Hořlavé látky Obecné .

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty.
Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití.
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.

Doporučujeme
Schuller Štětec zárohák PROFI červený s DPH Kč 0,- BOLL Sprej bílý matný RAL 9010M 500ml, odstín barvy bílá matná 0010126 s DPH Kč 94,- BOLL Keramický mazací sprej pasta, keramické mazivo, keramická vazelína 400ml, 001040 s DPH Kč 148,- BOLL Lak na plastové nárazníky světle šedý 500ml 001014 s DPH Kč 123,- Schuller 5 dílná sada plochých štětců MERCATO M ŽLUTÝ 70396 s DPH Kč 99,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.