BOLL Epoxidový základní nátěr 500ml, 0014014

 

BOLL Epoxidový základní nátěr 500ml, 0014014BOLL Epoxidový základní nátěr 500ml, 0014014

Tento produkt je jednosložkový přípravek sloužící ke konzervování a zajištění kovových povrchů různého druhu. Díky použití speciálních epoxidových pryskyřic se dokonale hodí k použití přímo na plechu, hliníku,…


Kód:

0014014

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588404563

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

6

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:131,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

BOLL Epoxidový základní nátěr 500ml, 0014014

Tento produkt je jednosložkový přípravek sloužící ke konzervování a zajištění kovových povrchů různého druhu. Díky použití speciálních epoxidových pryskyřic se dokonale hodí k použití přímo na plechu, hliníku, pozinkované oceli a na starých lakovaných vrstvách.

S ohledem na své izolační působení disponuje velmi dobrou přilnavostí k povrchu a vysokými antikorozními vlastnostmi.

Rychleschnoucí, snadno se opracovává a disponuje velmi dobrými vyplňujícími vlastnostmi. Lze ho pokrývat většinou barev a laků.

Způsob použití:

Důkladně očistěte a odmastěte a následně osušte místo, které má být natřeno. Přiléhající plochy přikryjte papírem. Před použitím s nádobou dobře třeste po dobu cca 3 min. Během natírání držte nádobu ve vzdálenosti 15–20 cm od natíraného povrchu. Po použití otočte nádobu a rozstřikujte, až bude ventil prázdný.
Délka schnutí: cca 30 minut při teplotě 20 C.

Fyzikální vlastnosti:

báze:epoxidová pryskyřice, plnidla, fosfát zinku
barva:šedá
Hustota:0.901 g / ml
Pevných částic:cca 28%
Polyvinylchlo­rid:cca 38%
Doba schnutí:v závis­losti na tloušťce vrstvy, teplotě a ventilaci
Indikace: Zaschlý proti zaprášenícca 40min.
Broušení po cca 8 hodinách
Natírání (stejným výrobkem) po cca 8 hodinách
Natírání (jiným výrobkem) po cca 12 hodinách

Bezpečnostní list
https://www.boll.pl/…3_KCH_CZ.pdf

Hořlavé látky Obecné Nebezpečí pro životní prostředí

NEBEZPEČÍ!

Extrémně hořlavý aerosol. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty.
Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití.
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.

Doporučujeme
BOLL Sprej černý lesklý 500ml, odstín RAL 9005 barva černá lesklá, barvy ve spreji 001012 s DPH Kč 94,- BOLL Vysokoteplotní silikon, tmel na motory černý 290ml, 0070105 s DPH Kč 160,- BOLL Vytvrzovač polyesterového tmelu 50g, 002023 s DPH Kč 30,- BOLL Opravárenská sada na karoserie, sada na laminování 250g, 002190 s DPH Kč 77,- BOLL Stěrkový tmel se skelným vláknem 200g, 0020071 s DPH Kč 41,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.