BOLL Antikorozivní základní nátěr červený 500ml, 001409

 

BOLL Antikorozivní základní nátěr červený 500ml, 001409BOLL Antikorozivní základní nátěr červený 500ml, 001409

Je to základní antikorozní barva na bázi ftalové pryskyřice. Umožňuje získat povlak s velmi dobrou přilnavostí k různým typům podkladů a poskytuje antikorozní ochranu proti vnějším faktorům.
Perfektní…


Kód:

001409

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588405478

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

5

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:99,00 Kč
včetně DPH
Množstevní ceny
Počet kusůCena za kus
1291,00,-
Množství:
-
+

BOLL Antikorozivní základní nátěr červený 500ml, 001409

Je to základní antikorozní barva na bázi ftalové pryskyřice. Umožňuje získat povlak s velmi dobrou přilnavostí k různým typům podkladů a poskytuje antikorozní ochranu proti vnějším faktorům.
Perfektní pro penetraci ocelových a litinových povrchů.
Může být použit jako základní nátěr pro ftalové, chlorované pryžové, akrylové, polyuretanové barvy a pro bitumenové hmoty používané při opravách karoserií.

Jak používat:

Očistěte potažené prvky od volných částic rzi nebo starého nátěru.
Před aplikací by měl být povrch očištěn a odmaštěn od všech druhů nečistot.
Před použitím barvu důkladně promíchejte.
Nanáší se štětcem, válečkem nebo vzduchovou pistolí.
V druhém případě musí být barva naředěna na příslušnou viskozitu akrylovým ředidlem nebo xylenem.
Doporučuje se nanášet ve 1–2 vrstvách s intervalem min. 1 hodinu mezi nátěry.
Teplota zpracování nad 10 ° C. a vlhkost vzduchu nižší než 80%. ##Fyzikální vlastnosti:
viskozita: 75 s /
Ford 4 mm 20 ° C
hustota: 1,3 g / cm3
obsah sušiny: 60%
tloušťka vrstvy: 35 μm
ředění: doba schnutí akrylovým ředidlem nebo xylenem: 25 minut bez prachu 60 minut další vrstva 24 hodin celková doba schnutí

https://www.boll.pl/…tni-list.pdf

Bezpečnostní list:
https://www.boll.pl/…8_KCH_CZ.pdf

Hořlavé látky Obecné
.
.

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Doporučujeme
Moje Auto DezoFast tekutina k dezinfekci povrchů 1000ml, 20-B04 s DPH Kč 60,- BOLL Vysokoteplotní silikon, tmel na motory černý 290ml, 0070105 s DPH Kč 176,- BOLL Základní barva na plasty bezbarvý sprej 400ml, 0010122 s DPH Kč 120,- BOLL Stěrkový tmel s hliníkem 250g, 002016 s DPH Kč 52,- BOLL Krycí lak ve spreji bezbarvý průsvitný 400ml, 0010121 s DPH Kč 89,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.