BOLL Antikorozivní základní nátěr červený 1000ml, 001410
akce

 

BOLL Antikorozivní základní nátěr červený 1000ml, 001410BOLL Antikorozivní základní nátěr červený 1000ml, 001410

Je to základní antikorozní barva na bázi ftalové pryskyřice. Umožňuje získat povlak s velmi dobrou přilnavostí k různým typům podkladů a poskytuje antikorozní ochranu proti vnějším faktorům.
Perfektní…


Kód:

001410

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588405485

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

14

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


AKČNÍ CENA:165,00 Kč
včetně DPH
Množstevní ceny
Počet kusůCena za kus
6152,00,-
Množství:
-
+

BOLL Antikorozivní základní nátěr červený 1000ml, 001410

Je to základní antikorozní barva na bázi ftalové pryskyřice. Umožňuje získat povlak s velmi dobrou přilnavostí k různým typům podkladů a poskytuje antikorozní ochranu proti vnějším faktorům.
Perfektní pro penetraci ocelových a litinových povrchů.
Může být použit jako základní nátěr pro ftalové, chlorované pryžové, akrylové, polyuretanové barvy a pro bitumenové hmoty používané při opravách karoserií.

Jak používat:

Očistěte potažené prvky od volných částic rzi nebo starého nátěru.
Před aplikací by měl být povrch očištěn a odmaštěn od všech druhů nečistot.
Před použitím barvu důkladně promíchejte.
Nanáší se štětcem, válečkem nebo vzduchovou pistolí.
V druhém případě musí být barva naředěna na příslušnou viskozitu akrylovým ředidlem nebo xylenem.
Doporučuje se nanášet ve 1–2 vrstvách s intervalem min. 1 hodinu mezi nátěry.
Teplota zpracování nad 10 ° C. a vlhkost vzduchu nižší než 80%. ##Fyzikální vlastnosti:
viskozita: 75 s /
Ford 4 mm 20 ° C
hustota: 1,3 g / cm3
obsah sušiny: 60%
tloušťka vrstvy: 35 μm
ředění: doba schnutí akrylovým ředidlem nebo xylenem: 25 minut bez prachu 60 minut další vrstva 24 hodin celková doba schnutí

Bezpečnostní list https://www.boll.pl/…tni-list.pdf

Hořlavé látky Obecné
.
.

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Doporučujeme
BOLL Vysokoteplotní silikon, tmel na motory černý 290ml, 0070105 s DPH Kč 176,- BOLL Čistič zbytků těsnění, 400ml, 001047 s DPH Kč 133,- Moje Auto DezoFast tekutina k dezinfekci povrchů 1000ml, 20-B04 s DPH Kč 60,- BOLL Penetrační přípravek - Primer pro lepidlo na autoskla 250 ml, 007008 s DPH Kč 342,- BOLL Odstraňovač starých nátěrů a laku 400ml, 001402 s DPH Kč 167,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.