BOLL Stěrkový tmel se skelným vláknem 250g, 002007
doporučujeme
akce

 

BOLL Stěrkový tmel se skelným vláknem 250g, 002007BOLL Stěrkový tmel se skelným vláknem 250g, 002007

Polyesterový tmel armovaný skelným mikrovláknem k vyplnění velkých úbytků a k zesílení oslabených prvků automobilové karoserie. Disponuje vysokou elastičností za zachování velmi vysoké mechanické odolnosti. Lze ho…


Kód:

002007

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588403788

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

18

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


AKČNÍ CENA:45,00 Kč
včetně DPH
Množstevní ceny
Počet kusůCena za kus
642,00,-
Množství:
-
+

BOLL Stěrkový tmel se skelným vláknem 250g, 002007

Polyesterový tmel armovaný skelným mikrovláknem k vyplnění velkých úbytků a k zesílení oslabených prvků automobilové karoserie. Disponuje vysokou elastičností za zachování velmi vysoké mechanické odolnosti. Lze ho používat na různé povrchy. Barva: zelená.

Návod k použití:

Důkladně místa obruste, očistěte a odmaštěte a poté osušte. Vybrané množství tmelu by mělo být smícháno s příslušným množstvím tužidla uvedené na obalu. Nepřekračujte doporučenou dávku tužidlo. Aplikujte špachtlí po dobu 4–6 minut. při 20 ° C. Doba schnutí je 20 – 30 minut při 20 ° C. Broušení: P80-P120.

POZNÁMKA: Tmel by se neměl používat přímo na reaktivní základní nátěry a jednosložková akrylová a nitrocelulózová činidla.

Aplikované podklady:

• ocel • pozinkovaná ocel • hliník • polyesterové lamináty • staré nátěry • dřevo

Fyzikální vlastnosti:

zápach: charakteristický
hustota při 20 ° C: 1,69 – 1,81 g / cm3
bod varu: 130–150 oC
bod vzplanutí (pro styren): 32 ° C
teplota samovznícení: 490 oC
meze výbušnosti (pro styren):
horní: 6,1 obj.%
dolní: 1,1 obj.%
rozpustnost ve vodě: velmi špatná
viskozita: 205 000 – 290 000 mPas

Bezpečnostní list:
https://www.boll.pl/…KCH_CZ-1.pdf

Hořlavé látky Obecné Nebezpečí pro zdraví

NEBEZPEČÍ!

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Podezření na poškození plodu v těle matky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. Skladujte uzamčené. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Doporučujeme
Moje Auto Balzám na karoserie 750ml, 19-586 s DPH Kč 39,- BOLL Vysokoteplotní silikon, tmel na motory černý 290ml, 0070105 s DPH Kč 176,- BOLL Základní barva na plasty bezbarvý sprej 400ml, 0010122 s DPH Kč 120,- BOLL Plastová nádoba s víkem na míchání barev a laků, plastový kbelík s víkem 5L 0070221 s DPH Kč 38,- BOLL Stěrkový tmel s hliníkem 250g, 002016 s DPH Kč 52,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.