BOLL Stínicí rozpouštědlo - ředidlo ve spreji 400ml , 001048

 

BOLL Stínicí rozpouštědlo - ředidlo ve spreji 400ml , 001048BOLL Stínicí rozpouštědlo – ředidlo ve spreji 400ml , 001048

Speciální rozpouštědlo uzpůsobení k rozpouštění koncovek hran (vakuové) lakového nátěru při provádění místních oprav. Nivelizuje rozdíly na místě kontaktu starého lakového nátěru s novou vrstvou…


Kód:

001048

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588403252

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

10

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:95,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

BOLL Stínicí rozpouštědlo – ředidlo ve spreji 400ml , 001048

Speciální rozpouštědlo uzpůsobení k rozpouštění koncovek hran (vakuové) lakového nátěru při provádění místních oprav. Nivelizuje rozdíly na místě kontaktu starého lakového nátěru s novou vrstvou laku a zajistit lepší koncový výsledek a snadnější leštění povrchu.

Použití:

Naneste tenkou vrstvu stínicího rozpouštědla na hraniční zónu povlaků.
Důkladně promíchejte
Aplikujte ze vzdálenosti 15–20 cm.
Asi po 15 sekundách se okraje roztaví.
Po použití převraťte nádobu a stříkejte, dokud není ventil prázdný

bod varu: ‐44 °C
bod vzplanutí: ‐97°C
samovznícení: samovznítí se
hustota při 20°C: 0,72 g/cm3
meze výbušnosti: horní: 10,9 % obj. / dole: 1,1 % objemových

Bezpečnostní list:
https://www.boll.pl/…2_KCH_CZ.pdf

Hořlavé látky Obecné Nebezpečí pro zdraví

NEBEZPEČÍ!

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Podezření na poškození plodu v těle matky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. Skladujte uzamčené. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty.
Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití.
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.

Doporučujeme
BOLL Vysokoteplotní silikon, tmel na motory černý 290ml, 0070105 s DPH Kč 162,- Moje Auto Balzám na karoserie 750ml, 19-586 s DPH Kč 39,- BOLL Sprej bílý matný RAL 9010M 500ml, odstín barvy bílá matná 0010126 s DPH Kč 84,- Schuller Eh'klar Sprej fialový metalický 400ml, pouze interiér, PRISMA COLOR 91049 s DPH Kč 83,- BOLL Detektor netěsností, vyhledávač netěsností 300ml, 001407 s DPH Kč 61,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.