Schuller Eh´Klar Silikon ve spreji 400ml, odlučovač impregnační a mazací, PRISMA COLOR 91083

 

Schuller Eh´Klar Silikon ve spreji 400ml, odlučovač impregnační a mazací, PRISMA COLOR 91083Schuller Eh´Klar Silikon ve spreji 400ml, odlučovač impregnační a mazací, PRISMA COLOR 91083

Popis

Silikonový odlučovač ve spreji. Prisma Color SILIKON sprej – to je impregnační, mazací odlučovač, který chrání povrchy před korozí. Nelepí a nezpůsobuje žádný…


Kód:

91083

Výrobce:

SCHULLER EH´KLAR

EAN:

9002588910833

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

12

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:108,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

Schuller Eh´Klar Silikon ve spreji 400ml, odlučovač impregnační a mazací, PRISMA COLOR 91083

Popis

Silikonový odlučovač ve spreji. Prisma Color SILIKON sprej – to je impregnační, mazací odlučovač, který chrání povrchy před korozí. Nelepí a nezpůsobuje žádný mořidlový efekt. Na ochranu a impregnaci, mazání lyžařského vázání, žaluzií, verand, elektrických a zápalných systémů. Prisma Color silikonový sprej je technicky neaktivní, může být použitý jako odlučovač gum a plastových částí. Odstraňuje skřípání např. u dveří aut, které nastává působením vlhka. Nenanášet na lakované části.

Použití:

Při pokojové teplotě mezi 20–25°C, místnost musí být dobře větraná. Sprej před použitím protřepejte 2–3 min. Sprejem občas protřeste také v průběhu práce. Optimální vzdálenost nanášení je 20–25 cm lehkým a rovnoměrným pohybem nad povrchem. Nanášením ve více tenkých vrstvách dojde k zabránění vzniku kapek a skvrn. Sprej má samočisticí ventil.

Objem: 400 ml

Upozornění: Extrémně hořlavý. Dráždí oči. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
Obsah organických rozpouštědel (Voc): 0,43 kg/kg

První pomoc: Při nadýchání zajistit přívod čerstvého vzduchu. Při zasažení očí ihned proplachovat tekoucí studenou vodou při otevřených víčkách po dobu 10–15 minut. V případě pochybností nebo v případě přetrvávajících příznaků podráždění se obraťte na lékaře.

Upozornění:

Přesnou shodu barev zaručuje RAL standard. Pro snadnější orientaci je číslo barvy ze vzorníku RAL vždy uvedeno v obrázku a názvu spreje. Zobrazený odstín je orientační a závisí na nastavení vašeho zobrazovacího zařízení.

Technické informace poskytujeme na základě našeho nejlepšího vědomí a svědomí.
Jejich obsah, pokud jde o zpracování a používání nezakládá právní závazek, protože jsou mimo možnosti našeho vlivu.

Hořlavé látky
Doporučujeme
Schuller Eh´Klar Sprej světle šedý lesklý 400ml, odstín RAL 9018 barva papyrus bílá, PRISMA COLOR 91347 s DPH Kč 75,- Schuller Eh´Klar Sprej ANTIK stříbrno-šedá 400ml, PRISMA COLOR 91122 s DPH Kč 99,- Schuller Eh´Klar Sprej oranžový lesklý 400ml, odstín RAL 2000 barva žluto oranžová lesklá, PRISMA COLOR 91305 s DPH Kč 73,- Schuller Eh´Klar Sprej šedý lesklý 400ml, odstín RAL 9007 barva šedá hliníková lesklá, PRISMA COLOR 91345 s DPH Kč 97,- BOLL Krycí lak ve spreji bezbarvý průsvitný 400ml, 0010121 s DPH Kč 85,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.