BOLL Rychle schnoucí základní nátěr béžový 500ml sprej 001020
doporučujeme
akce

 

BOLL Rychle schnoucí základní nátěr béžový 500ml sprej 001020RYCHLE SCHNOUCÍ ZÁKLADNÍ BARVA V AEROSOLU

Rychle schnoucí základní barva v aerosolu sloužící k přípravě podkladu při lakýrnických pracích na prvcích automobilové karoserie. Disponuje dokonalými ochrannými vlastnostmi před rzí a je vysoce odolná vůči…


Kód:

001020

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588402545

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

57

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


AKČNÍ CENA:88,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

RYCHLE SCHNOUCÍ ZÁKLADNÍ BARVA V AEROSOLU

Rychle schnoucí základní barva v aerosolu sloužící k přípravě podkladu při lakýrnických pracích na prvcích automobilové karoserie. Disponuje dokonalými ochrannými vlastnostmi před rzí a je vysoce odolná vůči poškrábání, proto představuje velmi dobrý podklad před nanesením laku. Snadno se opracovává, nevyvolává ucpání skelného papíru. Lze jí pokrývat akrylátovými, alkydovými celulózovými a epoxidovými barvami.

Způsob použití:

Důkladně očistěte a odmastěte a následně osušte místo, které má být natřeno. Přiléhající plochy přikryjte papírem. Před použitím s nádobou dobře třeste po dobu cca 3 min. Během natírání držte nádobu ve vzdálenosti 15–20 cm od natíraného povrchu. Po použití otočte nádobu a rozstřikujte, až bude ventil prázdný. Délka schnutí: cca 30 minut při teplotě 20 C. Po cca 1 hod, jí lze pokrývat svrchní barvou.

Fyzikální vlastnosti:

obecný popis: směs obsahující aceton a ethylacetát rozprašovaná propan/butanem báze: polyuretanová a nitrocelulózová pryskyřice barva: šedá/béžová/černá hustota (při 20oC): cca 0,78 g/cm3 teplota varu: –44oC bod vzplanutí: < 0oC teplota vznícení: 365oC samozápalnost: nepodléhá samozápalu hranice výbušnosti: horní: 13,0 % obj. / dolní: 1,5 % obj.

Bezpečnostní list:
https://www.boll.pl/…5_KCH_CZ.pdf

Hořlavé látky Obecné .

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty.
Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití.
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.

Doporučujeme
BOLL Vytvrzovač polyesterového tmelu 50g, 002023 s DPH Kč 32,- BOLL Bezbarvý lak MS 2:1 1000ml, 001660 s DPH Kč 214,- BOLL Stěrkový tmel se skelným vláknem 200g, 0020071 s DPH Kč 45,- BOLL Vysokoteplotní silikon, tmel na motory černý 290ml, 0070105 s DPH Kč 176,- BOLL Ochranný vosk 400ml, 0014016 s DPH Kč 129,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.