BOLL Bezbarvý lak VHS 2:1 1000ml, 001664
doporučujeme
akce

 

BOLL Bezbarvý lak VHS 2:1 1000ml, 001664BOLL Bezbarvý lak VHS 2:1 1000ml, 001664

Špičkový čirý lak VHS (VeryHighSolid). Výrobek se vyznačuje vysokou odolností proti poškrábání a vysokým leskem. Produkt má velmi vysoký výkon díky vysokému obsahu pevných látek. Lak vám umožní získat jakoukoli strukturu a…


Kód:

001664

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588409100

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

5

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


AKČNÍ CENA:315,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

BOLL Bezbarvý lak VHS 2:1 1000ml, 001664

Špičkový čirý lak VHS (VeryHighSolid). Výrobek se vyznačuje vysokou odolností proti poškrábání a vysokým leskem. Produkt má velmi vysoký výkon díky vysokému obsahu pevných látek. Lak vám umožní získat jakoukoli strukturu a mapovat tovární lakování OEM. Nevyžaduje použití ředidla.

Bezpečnostní list https://www.boll.pl/…0_KCH_CZ.pdf

Hořlavé látky Obecné .

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty.
Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití.
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty.
Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití.
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.

Doporučujeme
BOLL Jemný dokončovací tmel 500g, 002011 s DPH Kč 70,- BOLL Plastová nádoba s víkem na míchání barev a laků, plastový kbelík s víkem 5L 0070221 s DPH Kč 35,- BOLL Detektor netěsností, vyhledávač netěsností 300ml, 001407 s DPH Kč 51,- BOLL Sprej bílý matný RAL 9010M 500ml, odstín barvy bílá matná 0010126 s DPH Kč 73,- BOLL Tužidlo pro Bezbarvý lak HS 2:1 500ml, 001663 s DPH Kč 135,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.