BOLL Tužidlo pro Bezbarvý lak MS 2:1 500ml, 001661
doporučujeme
akce

 

BOLL Tužidlo pro Bezbarvý lak MS 2:1 500ml, 001661BOLL Tužidlo pro Bezbarvý lak MS 2:1 500ml, 001661

MS Clearcoat (MediumSolid). Má velmi vysoký průtok a nabízí vysoký lesk. Díky použití moderních pryskyřic je získaný povlak odolný proti poškrábání, UV záření a povětrnostním podmínkám. Během použití…


Kód:

001661

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588409070

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

16

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


AKČNÍ CENA:129,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

BOLL Tužidlo pro Bezbarvý lak MS 2:1 500ml, 001661

MS Clearcoat (MediumSolid). Má velmi vysoký průtok a nabízí vysoký lesk. Díky použití moderních pryskyřic je získaný povlak odolný proti poškrábání, UV záření a povětrnostním podmínkám. Během použití nevyžaduje použití ředidla.

Bezpečnostní list
https://www.boll.pl/…-tuzidlo.pdf

Hořlavé látky Obecné .

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty.
Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití.
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.

Doporučujeme
BOLL Opravárenská sada na karoserie, sada na laminování 250g, 002190 s DPH Kč 74,- BOLL Tužidlo pro Bezbarvý lak HS 2:1 500ml, 001663 s DPH Kč 135,- Schuller Štětec zárohák PROFI červený s DPH Kč 0,- BOLL Bezbarvý lak HS 2:1 1000ml, 001662 s DPH Kč 209,- Schuller Eh'klar Sprej ANTIK stříbrno-šedá 400ml, PRISMA COLOR 91122 s DPH Kč 162,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.