Cyklon Barva na výfuky vysokoteplotní černá sprej 400ml, 1900701

 

Cyklon Barva na výfuky vysokoteplotní černá sprej 400ml, 1900701Cyklon Barva na výfuky vysokoteplotní černá sprej 400ml, 1900701

Teplu odolná barva na výfuk, výfukové potrubí a místa s vysokými teplotami, s dobrou přilnavostí na kov a mnoho dalších materiálů.

Použití je možné všude tam, kde se vyžaduje použití barvy,…


Kód:

1900701

Výrobce:

CYKLON

EAN:

8586018940429

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

13

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:135,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

Cyklon Barva na výfuky vysokoteplotní černá sprej 400ml, 1900701

Teplu odolná barva na výfuk, výfukové potrubí a místa s vysokými teplotami, s dobrou přilnavostí na kov a mnoho dalších materiálů.

Použití je možné všude tam, kde se vyžaduje použití barvy, odolné vůči vysoké teplotě.

černý matný
teplotní stálost do + 600°C
velmi vhodný na kouřové roury, výfuky a podobně

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Doporučujeme
BOLL Plastová nádoba s víkem na míchání barev a laků, plastový kbelík s víkem 155 ml 0070196 s DPH Kč 5,- Moje Auto DezoFast tekutina k dezinfekci povrchů 1000ml, 20-B04 s DPH Kč 60,- BOLL Jemný karosářský stěrkový tmel 250g, 002013 s DPH Kč 43,- BOLL Stěrkový tmel s hliníkem 250g, 002016 s DPH Kč 49,- BOLL Vysokoteplotní silikon, tmel na motory černý 290ml, 0070105 s DPH Kč 162,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.