Cyklon Barva na disky kol stříbrná sprej 400ml, 1903801

 

Cyklon Barva na disky kol stříbrná sprej 400ml, 1903801Cyklon Barva na disky kol stříbrná sprej 400ml, 1903801

Vysoce lesklý lak na ocelové a hliníkově disky.
Dobrá přilnavost na ocel a hliník.
Obsahuje hodnotné složky, vysoka odolnost vůči posypové soli.
Vysoká odolnost před poškozením způsobeným třením.
Po…


Kód:

1903801

Výrobce:

CYKLON

EAN:

8586018940900

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

7

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:104,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

Cyklon Barva na disky kol stříbrná sprej 400ml, 1903801

Vysoce lesklý lak na ocelové a hliníkově disky.
Dobrá přilnavost na ocel a hliník.
Obsahuje hodnotné složky, vysoka odolnost vůči posypové soli.
Vysoká odolnost před poškozením způsobeným třením.
Po cca 10 minutách zasychá.

TECHNICKÝ LIST

Stříbřenka na disky kol představuje kvalitativně vysoké kvality
Aerosolový lak vybavený harmonizovanými barevnými pigmenty.
Stříbřenka na disky kol je nejlépe vhodná pro lakování hliníkových a ocelových ráfků.

Mimořádné vlastnosti:

lze snadno zpracovat.
Vysoká krycí síla.
Odolný proti vlivům počasí a soli.
Přilnavý na kovech, nových a starých nátěrech.
Vysoká odolnost proti oděru.
Trvale chrání proti soli, úderům kamínků a podobným vlivům.

Oblasti použití

Na lakování hliníkových a ocelových ráfků.
Na odlakování pochromovaných dílců a ozdobných kovových dílců.
Na ztvárnění povrchů stříbrné barvy, i na dřevě.

Použití

Lakované povrchy musí být bez oleje, mastnot, bez prachu a bez volně zachycených částic, jakož i bez rzi. Silně zkorodované kovové podklady je nutné dokonale očistit ocelovým kartáčem.
Stříbřenku na disky kol doporučujeme před aplikací ohřát na pokojovou teplotu (20 ° C). Potom protřepeme, až uslyšíme tlukot míchacích kuliček a to po dobu cca. 2 minuty. Ze vzdálenosti 20 – 25 cm nanést lak postupem do kříže (jedna vrstva svisle / jedna vrstva vodorovně).
Dbát na to, aby lakování krylo povrch. V případě nutnosti postup lakování zopakovat.
Před druhým lakováním vyčkat dobu na zaschnutí 20 – 30 minut.

Zvláštní upozornění:

Stříbřenka na disky kol obsahuje hořlavé komponenty. Používat pouze v dobře větraných prostorách. Uchovávat daleko od zápalných zdrojů.
Při spotřebě několika obalových nádobek na jednom místě vzniká nebezpečí tvorby výbušných směsí plynu / vzduchu.
Při práci nekouřit, nejíst ani nepít.

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Doporučujeme
Moje Auto DezoFast tekutina k dezinfekci povrchů 5000ml, 20-B06 s DPH Kč 353,- BOLL Sprej bílý matný RAL 9010M 500ml, odstín barvy bílá matná 0010126 s DPH Kč 84,- BOLL Sprej černý lesklý 500ml, odstín RAL 9005 barva černá lesklá, barvy ve spreji 001012 s DPH Kč 90,- BOLL Keramický mazací sprej pasta, keramické mazivo, keramická vazelína 400ml, 001040 s DPH Kč 140,- BOLL Stěrkový tmel na plasty 250g, 002019 s DPH Kč 54,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.