Cyklon Silikonový olej sprej 400ml, 1900901

 

Cyklon Silikonový olej sprej 400ml, 1900901Cyklon Silikonový olej sprej 400ml, 1900901

Transparentní mazací prostředek na kloubové závěsy a kloubová vedeni.
Velmi vhodný jako ochranný prostředek na gumu a uměle hmoty.
Chrání gumové části před zamrznutím a nalepením (dveře automobilů v zimě). …


Kód:

1900901

Výrobce:

CYKLON

EAN:

8586018940436

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

0

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:99,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

Cyklon Silikonový olej sprej 400ml, 1900901

Transparentní mazací prostředek na kloubové závěsy a kloubová vedeni.
Velmi vhodný jako ochranný prostředek na gumu a uměle hmoty.
Chrání gumové části před zamrznutím a nalepením (dveře automobilů v zimě).
Zabraňuje zkřehnutí gumových částí.
Mnohostranné použiti i v domácnosti (na garnyže, dveře, zásuvky).
Odstraňuje vrzání a pískaní.
Na umělých hmotách vytváří lesklý povrch.

TECHNICKÝ LIST

Silikonový sprej je antiadhezivní prostředek bez olejů a maziv, na ochranu, separování, vyhlazování, ošetřování umělých hmot, gumy a kovů. Je použitelný i v potravinářské oblasti, jednoduše tam, kde se nehodí olej a mastnota.

Oblasti použití

Silikonový sprej má v pro svoje vlastnosti široké použití.
Výborný antiadhezivní prostředek na formy a tlakové odlévání.
Je vhodné jako mazivo pro posuvné střechy, posuv sedadel, na navíječe ochranných pásů a mnohé další použití.
V oblasti zpracovaní dřeva a papíru zabráni nalepování zbytků lepidla na lis a jeho vedení.
Při opracovaní řezných okrajů, hran a nástrojů se dosáhne čistého řezu.
V oblasti dopravní techniky se zabráni přilnutí výrobku na dopravní pásy, do žlabů na skluznice . Dále je vhodný jako separátor pro různé typy forem a to pro plastikáře a gumárenský průmysl. Silikonový sprej chrání, izoluje a ošetřuje. Má dobrou kluzkost pro umělé hmoty, gumu a kovy.

Vlastnosti produktu

Maže bez skvrn a je transparentní.
Vytváří čistý, nevoskovitý mazavý a kluzký film.
Dobrá odolnost vůči vodě a teplotě.
Chrání před oxidací a korozí.
Dobrá přilnavost na materiál odpuzuje vodu a působí antistaticky.

Informace o zpracování

Ošetření podkladu:
Podklad by měl být suchý, bez prachu, bez mastnot a bez olejů.

Použití

Obsah nádoby krátce protřepte, a ze vzdálenosti cca 30 cm nastříkejte na podklad nebo na měkkou hadru a rozetřete.
Technické data
Technické vlastnosti Požadovaná hodnota
Vydatnost spreje 400ml ca. 2 – 3 qm (Závislé od typu ošetřovaného povrchu).
Hustota 0,592 g/ml.
Teplotní rozsah –40 do +150°C (krátkodobě do +200°C )
Výrobek na bázi Dimethylpolysi­loxane
Pohonná látka Propan/Butan

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Doporučujeme
BOLL Detektor netěsností, vyhledávač netěsností 300ml, 001407 s DPH Kč 61,- BOLL Plastová nádoba s víkem na míchání barev a laků, plastový kbelík s víkem 240 ml 0070197 s DPH Kč 5,- BOLL Stěrkový tmel na plasty 250g, 002019 s DPH Kč 54,- BOLL Čistič zbytků těsnění, 400ml, 001047 s DPH Kč 123,- Schuller Krátký plochý štětec GUSSOW K s DPH Kč 11,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.