Cyklon Grafitový sprej 400ml, 1904001

 

Cyklon Grafitový sprej 400ml, 1904001Cyklon Grafitový sprej 400ml, 1904001

Dlouhotrvající mazací prostředek na pouzdra, válce, vedeni hřídelů.
Dobrá přilnavost, dlouhotrvající mazací účinnost.
Vhodný pro teploty od –35 °C do +450 °C.
Vysoký podíl grafitového prášku zlepšuje…


Kód:

1904001

Výrobce:

CYKLON

EAN:

8586018940573

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

8

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:162,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

Cyklon Grafitový sprej 400ml, 1904001

Dlouhotrvající mazací prostředek na pouzdra, válce, vedeni hřídelů.
Dobrá přilnavost, dlouhotrvající mazací účinnost.
Vhodný pro teploty od –35 °C do +450 °C.
Vysoký podíl grafitového prášku zlepšuje mazání.

TECHNICKÝ LIST

Grafitový sprej je mazivo s dobrou přilnavostí a odolností vůči vysokým teplotám, s vysokým podílem grafitu.
Grafitový sprej účinně zabraňuje vrzání a pískání, zabraňuje připečení šroubových spojení a zabraňuje korozi.

Oblasti použití

Grafitový sprej je montážní mazací prostředek s dlouhodobým účinkem s použitím na výrazně zatížené části jako automobilový průmysl: hřídele, pouzdra, řídicí části, zámky a kloubových závěsů. všeobecný stroj.výroba: šroubení, kluzné spojení, skloubení, potrubní výroba: trubky a trubkové připojení a mnohé jiné.

Vlastnosti produktu

Dobrá přilnavost a tím dlouhodobý mazací efekt.
Vysoký podíl grafitového prášku.
Vhodné pro teplotní rozmezí od –35 ° C do +450 ° C .
Chrání před připečení.
Zabraňuje vzniku rzi.
Odolný proti vysokému tlaku.
Stálý vůči slané vodě.
Stálý proti různým sloučeninám par.

Informace o zpracování.

Ošetření podkladu.
Podklad by měl být suchý a bez prachu, staré zbytky maziva by měly být odstraněny.

Použití

Nádobu silně protřepat (minimálně 2 min od slyšitelného pohybu kuliček na mísení).
Ze vzdálenosti ca. 20 – 25 cm cíleně nastříkat. Přebytečný materiál odstranit hadrem.
Technické data
Technické údaje Požadovaná hodnota
Barva šedá
Teplotní rozsah –55°C do +450°C
Báze grafitový prášek s různými aditivy
Stabilita při skladovaní cca. 2 roky při správném skladovaní

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Doporučujeme
BOLL Stěrkový tmel na plasty 250g, 002019 s DPH Kč 54,- BOLL Krycí lak ve spreji bezbarvý průsvitný 400ml, 0010121 s DPH Kč 82,- BOLL Sprej bílý matný RAL 9010M 500ml, odstín barvy bílá matná 0010126 s DPH Kč 84,- BOLL Čistič filtru pevných částic DPF filtrů 400ml, 00140198 s DPH Kč 158,- Schuller Kulatá štětka na dehet TERION ROUND Ø 80 mm 14030 s DPH Kč 75,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.