Cyklon Měděná mazací pasta sprej 400ml, 1902701

 

Cyklon Měděná mazací pasta sprej 400ml, 1902701MĚDĚNÁ MAZACÍ PASTA

Mazaci a montážní prostředek k použiti při vysokých teplotách.
Vhodná pro teploty od – 35 °C do +1100 °C.
Vynikající přilnavost i při vysokých teplotách.
Zabraňuje zapečen a korozi při dílech zatížených vysokou teplotou a usnadňuje…


Kód:

1902701

Výrobce:

CYKLON

EAN:

8586018940733

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

8

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:99,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

MĚDĚNÁ MAZACÍ PASTA

Mazaci a montážní prostředek k použiti při vysokých teplotách.
Vhodná pro teploty od – 35 °C do +1100 °C.
Vynikající přilnavost i při vysokých teplotách.
Zabraňuje zapečen a korozi při dílech zatížených vysokou teplotou a usnadňuje demontáž.
Dlouhotrvající účinnost.
Obsahuje pevnou část jemně disperzní mědi.

TECHNICKÝ LIST

Montážní pasta s obsahem mědi pro vysoké teploty je organometalická hmota, která preventivné chrání mechanické části proti korozi ještě před smontováním. Výrobek zajišťuje ochranu proti korozi atmosférické, tepelné i chemické a usnadňuje demontáž jednotlivých dílů. Je velmi dobře přilnavý, nelze ho rozpustit vodou, párou ani zředěnou kyselinou.

Vzhledem k výborné odolnosti vůči vysokým teplotám si udržuje účinnost až na 1000 co a usnadňuje demontáž tepelně namáhaných spojů.

Zůstává stálý, netvrdne, nepoškozuje se vibracemi nebo smršťováním či roztahováním materiálu. Tenká vrstva pasty nanesená při montáži také pomáhá vyrovnávat nepravidelnosti povrchu kovu.

Charakteristika

Vzhled měděná tekutá pasta
Penetrace při 25 co 305/335
Teplota použití –35°C až + 1100 co
Bod vzplanutí 235 co
Odolnost vůči tlaku několik tun/cm2

Použití

Montáže šroubových spojů, spoje typu šroub-matka při vysokých teplotách, v korozivním prostředí nebo ve značné vlhkosti
Montáže parotěsných spojů, těsnění hlav válců, přírub
Mazání vstřikovacích trysek, šroubů forem a protlačovacích nástrojů při vstřikování plastů
Montáže výfukových potrubí
Mazání kluzných patek, kluzných lišt a ložisek pracujících při nízkých rychlostech a vysokých teplotách

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Doporučujeme
BOLL Plastová nádoba s víkem na míchání barev a laků, plastový kbelík s víkem 155 ml 0070196 s DPH Kč 5,- BOLL Plastová nádoba s víkem na míchání barev a laků, plastový kbelík s víkem 1L 007021 s DPH Kč 11,- Moje Auto Balzám na karoserie 750ml, 19-586 s DPH Kč 39,- BOLL Opravárenská sada na karoserie, sada na laminování 250g, 002190 s DPH Kč 74,- BOLL Krycí lak ve spreji bezbarvý průsvitný 400ml, 0010121 s DPH Kč 82,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.