Cyklon Ochrana dutin 500ml, 1900201

 

Cyklon Ochrana dutin 500ml, 1900201Cyklon Sprej ochrana dutin hnědá 500ml, 3000005

Ochranný prostředek proti korozi dutin.
Dlouhodobé ochrany se dosáhne díky ochrannému voděodolnému filmu (ochrana až 4 roky)
Vysoka tekutost zaručí proniknuti i do nejjemnějších štěrbin
Prosakuje a izoluje usazeniny…


Kód:

1900201

Výrobce:

CYKLON

EAN:

8586018940375

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

27

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:139,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

Cyklon Sprej ochrana dutin hnědá 500ml, 3000005

Ochranný prostředek proti korozi dutin.
Dlouhodobé ochrany se dosáhne díky ochrannému voděodolnému filmu (ochrana až 4 roky)
Vysoka tekutost zaručí proniknuti i do nejjemnějších štěrbin
Prosakuje a izoluje usazeniny rzi
Vytlačuje vlhkost

TECHNICKÝ LIST

Prostředek na ochranu dutin je viskózní tekutá ochrana proti korozi speciálně určená pro trvalé konzervační práce v automobilovém průmyslu a v mnoha jiných odvětvích, kde je potřebná trvalá ochrana dutin. Použitím Ochrana dutin zamezuje zrezivění vnitra dutiny.

Oblasti použití

Ochranu dutin je možno použít všude tam, kde je třeba trvanlivé stabilizace dutin, dveří, pražců, částí podvozku Zde doporučujeme aplikaci obnovovat každé 2 – 3roky. Produkt je možné použít i v průmyslové oblasti na konzervaci strojů pro dlouhodobou ochranu proti korozi.

Vlastnosti produktu

Dobrá přilnavost.
Pro velkou elasticitu nevznikají trhliny při pohybech materiálu vlivem teplot.
Dobrá odolnost vůči slané vodě.
Vysoká těkavost, i malé naříznutí jsou stabilizované.
Omezuje a zabraňuje působení vlhkosti.
Dobrá odolnost vůči teplotě.
Proniká do usazenin rzi a izoluje jich.

Informace o zpracování

Ošetření podkladu
Podklad by měl být suchý, bez prachu a mastnot. Optimální teplota pro ošetření je 5 – 25 ° C.

Použití

Teplotu nádoby přivést do pokojových hodnot a silně protřepat a to minimálně 2 min. až uslyšíte tlukot míchacích kuliček. Nanést ve více vrstvách na konzervované plochy resp. na dutiny.
Technické data
Technické vlastnosti Požadovaná hodnota
Barva žlutá
Báze voskovitá
Odolnost vůči teplotě až do cca 80°C
Dodáváno bez hadiček
Stálost při skladovaní 2 roky při správném skladování

Hořlavé látky Obecné Nebezpečí pro životní prostředí

NEBEZPEČÍ!

Extrémně hořlavý aerosol. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F

Doporučujeme
BOLL Sprej bílý lesklý RAL 9010 500ml, odstín barvy bílá lesklá 0010127 s DPH Kč 90,- BOLL Čistič zbytků těsnění, 400ml, 001047 s DPH Kč 123,- Moje Auto DezoFast tekutina k dezinfekci povrchů 5000ml, 20-B06 s DPH Kč 353,- BOLL Sprej černý matný 500ml, odstín RAL 9005M barva černá matná, barvy ve spreji, 001011 s DPH Kč 84,- BOLL Sprej černý lesklý 500ml, odstín RAL 9005 barva černá lesklá, barvy ve spreji 001012 s DPH Kč 90,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.