BOLL Prostředek na konzervaci uzavřených profilů karosérií BÍLÝ, ochrana dutin s voskem 500ml, 0010102
doporučujeme
akce

 

BOLL Prostředek na konzervaci uzavřených profilů karosérií BÍLÝ, ochrana dutin s voskem 500ml, 0010102BOLL Prostředek na konzervaci uzavřených profilů karosérií BÍLÝ, ochrana dutin s voskem 500ml, 0010102

Prostředek na údržbu uzavřených profilů je prostředek na bázi vosku, který vytváří pružnou ochrannou vrstvu dokonale chránící před působením vody, soli a rzi…


Kód:

0010102

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588402989

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

108

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


AKČNÍ CENA:99,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

BOLL Prostředek na konzervaci uzavřených profilů karosérií BÍLÝ, ochrana dutin s voskem 500ml, 0010102

Prostředek na údržbu uzavřených profilů je prostředek na bázi vosku, který vytváří pružnou ochrannou vrstvu dokonale chránící před působením vody, soli a rzi. Je vysoce výkonný, po použití průhledný v odstínu jantaru.

Způsob použití:

Prostředek stříkejte do stávajících otvorů v karoserii automobilu pomocí hadičky, která je součástí balení. V případě nutnosti navrtejte otvory s průměrem 6 mm. Před použitím s nádobou dobře třeste po dobu cca 3 min. Optimální tloušťka vrstvy: 0,2 – 0,4 mm. Délka schnutí: cca 4–5 hodin při teplotě 20 C. Po použití otočte nádobu a rozstřikujte, až bude ventil prázdný.

Fyzikální vlastnosti

barva: bílá
hustota (při 20oC): 0,86 g/cm3
teplota varu: 142oC
bod vzplanutí: 21–55oC
samozápalnost: nepodléhá samozápalu
hranice výbušnosti: horní: 7,0 % obj. / dolní: 0,6 % obj.

Bezpečnostní list:
https://www.boll.pl/…9_KCH_CZ.pdf

Obecné Hořlavé látky Nebezpečí pro zdraví Nebezpečí pro životní prostředí

##NEBEZPEČÍ! Extrémně hořlavý aerosol. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty.
Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití.
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.

Doporučujeme
BOLL Bezbarvý lak HS 2:1 1000ml, 001662 s DPH Kč 209,- BOLL Stěrkový tmel se skelným vláknem 200g, 0020071 s DPH Kč 42,- BOLL Rychle schnoucí základní nátěr béžový 500ml sprej 001020 s DPH Kč 88,- BOLL Tužidlo pro Bezbarvý lak HS 2:1 500ml, 001663 s DPH Kč 135,- BOLL Krycí lak ve spreji bezbarvý průsvitný 400ml, 0010121 s DPH Kč 82,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.