BOLL Strukturální lak na plasty - sprej šedý 400ml 0014001

 

BOLL Strukturální lak na plasty - sprej šedý 400ml 0014001STRUKTURÁLNÍ LAK NA PLAST SPREJ

Strukturální lak na plast je rychle schnoucí a dobře se vázající barva na bázi akrylátových pryskyřic. Dokonale se hodí k natírání plastových nárazníků, lišt a jiných plastových dílů. Vytváří atraktivní strukturální stálou…


Kód:

0014001

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588403191

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

16

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:124,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

STRUKTURÁLNÍ LAK NA PLAST SPREJ

Strukturální lak na plast je rychle schnoucí a dobře se vázající barva na bázi akrylátových pryskyřic. Dokonale se hodí k natírání plastových nárazníků, lišt a jiných plastových dílů. Vytváří atraktivní strukturální stálou vrstvu v barvě černého nebo tmavě šedého matu. Barvu lze nanášet přímo bez použití základního nátěru na všechny plastové povrchy.

Způsob použití:

Důkladně očistěte a odmastěte a místo, které má být nalakováno. Přiléhající plochy přikryjte papírem. Před použitím s nádobou dobře třeste po dobu cca 3 min. Během natírání držte nádobu ve vzdálenosti 15–20 cm od natíraného povrchu. Po použití otočte nádobu a rozstřikujte, až bude ventil prázdný. Po cca 20 minutách lze strukturu lakovat.

Fyzikální vlastnosti:

skupenství: aerosol
barva: černá/tmavě šedá
teplota varu: –24oC
teplota vznícení: 235oC
bod vzplanutí: –42oC
samovznícení: nepodléhá samozápalu
tenze par při 20oC: 4,3 bary
hustota při 20oC: 0,795 g/cm3
hranice výbušnosti: horní: 18,6 % obj. / dolní: 1,1 % obj.
organická rozpouštědla: 73,8 %

Bezpečnostní list:
https://www.boll.pl/…tni-list.pdf

Hořlavé látky Obecné Nebezpečí pro zdraví

NEBEZPEČÍ!

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Podezření na poškození plodu v těle matky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. Skladujte uzamčené. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty.
Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití.
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.

Doporučujeme
BOLL Stěrkový tmel se skelným vláknem 250g, 002007 s DPH Kč 42,- BOLL Keramický mazací sprej pasta, keramické mazivo, keramická vazelína 400ml, 001040 s DPH Kč 140,- BOLL Jemný karosářský stěrkový tmel 250g, 002013 s DPH Kč 43,- BOLL Plnící Primer HS 5:1 - ŠEDÝ - 800ml, 001666 s DPH Kč 193,- BOLL Detektor netěsností, vyhledávač netěsností 300ml, 001407 s DPH Kč 61,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.