BOLL Základní barva na plasty bezbarvý sprej 400ml, 0010122
doporučujeme
akce

 

BOLL Základní barva na plasty bezbarvý sprej 400ml, 0010122ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA PLASTOVÉ NÁRAZNÍKY

Jedná se o jednosložkový rychle schnoucí aerosolový primer, který zvyšuje adhezi mezi plastovým povrchem a vrchní vrstvou. Díky své flexibilitě se používá jako základní nátěr před lakováním plastových dílů automobilu,…


Kód:

0010122

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588403245

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

12

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


AKČNÍ CENA:123,00 Kč
včetně DPH
Množstevní ceny
Počet kusůCena za kus
6104,00,-
Množství:
-
+

ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA PLASTOVÉ NÁRAZNÍKY

Jedná se o jednosložkový rychle schnoucí aerosolový primer, který zvyšuje adhezi mezi plastovým povrchem a vrchní vrstvou. Díky své flexibilitě se používá jako základní nátěr před lakováním plastových dílů automobilu, jako jsou nárazníky, spoilery atd.

Použití:

Důkladně očistěte a odmastěte a poté zaschlé plochy natřete barvou. Před nanesením základního nátěru se doporučuje povrch vyrovnat a vyčistit a znovu odmastit. Přilehlé povrchy zakryjte papírem. Před použitím nádobu dobře protřepejte asi 3 minuty. Během lakování udržujte nádobu 15–20 cm od povrchu, který má být potažen. Po asi 45 minutách lze povrch lakovat. Po použití otočte nádobu a stříkejte, dokud nebude ventil prázdný.

Fyzikální vlastnosti:

obecný popis: směs obsahující alkenové pryskyřice barva: bezbarvá rozpouštědla: hustota alifatických uhlovodíků (při 20oC): 0,727 g / cm3 bod varu: –24oC bod vzplanutí: –42oC bod vzplanutí: 215oC samovznícení: nezapaluje obsah organických rozpouštědel: 98.2 % meze výbušnosti: horní: 18,6% obj. / nižší: 1,1% obj.

Bezpečnostní list:
https://www.boll.pl/…KCH_CZ-1.pdf

Hořlavé látky Obecné Nebezpečí pro zdraví Nebezpečí pro životní prostředí

NEBEZPEČÍ!

Extrémně hořlavý aerosol. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty.
Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití.
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty.
Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití.
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.

Doporučujeme
BOLL Tužidlo pro Bezbarvý lak VHS 2:1 500ml, 001665 s DPH Kč 180,- Schuller Kulatá štětka na dehet TERION ROUND Ø 80 mm 14030 s DPH Kč 75,- BOLL Sprej černý matný 500ml, odstín RAL 9005M barva černá matná, barvy ve spreji, 001011 s DPH Kč 89,- BOLL Stěrkový tmel na plasty 500g, 002020 s DPH Kč 87,- BOLL Opravárenská sada na karoserie, sada na laminování 250g, 002190 s DPH Kč 83,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.