Cyklon Odstraňovač starých nátěrů 400ml, 1901601

 

Cyklon Odstraňovač starých nátěrů 400ml, 1901601Cyklon Odstraňovač starých nátěrů 400ml, 1901601

CYKLON Odstraňovač starých nátěrů je velmi účinné působící mořidlo na odstranění různých druhů barev , lepidel a těsnění z různých druhů podkladů.Takto ošetřené vrstvy laků,těsnění se velmi dobře…


Kód:

1901601

Výrobce:

CYKLON

EAN:

8586018940511

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

6

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:112,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

Cyklon Odstraňovač starých nátěrů 400ml, 1901601

CYKLON Odstraňovač starých nátěrů je velmi účinné působící mořidlo na odstranění různých druhů barev , lepidel a těsnění z různých druhů podkladů.Takto ošetřené vrstvy laků,těsnění se velmi dobře rozpustí, které následně po krátkém čase velmi dobře odstraníte měkkou hadrou nebo škrabkou.

Oblasti použití

Přípravek se používá na odstranění starých nátěrů a těsnění a to bezezbytku z následujících povrchů(např.: ocel, hliník, litina, mosaz , dřevo, sklo, keramiku a některé umělé hmoty.Pro jistotu doporučujeme při aplikaci na umělé hmoty provést zkoušku snášenlivosti , aby nebošlo k poškození povrchu materiálu.CYKLON Odstraňovač starých nátěrů se nesmí používat na: PVC a linolea .

Vlastnosti produktu

vysoce účinný
rozpouští laky, těsnení už po pár sekundách
dobrá přilnavost na kolmé plochy.
odstraňuje i staré zbytky lepidel.
vhodné na různé podklady.
zanecháva bez olejový a nemastný povrch .

Informácie o použití

Ošetrení podkladu:
Podklad by měl být suchý a čistý.

Použití:

Nádobu před aplikací dobře protřepte a to minimálně 2 min. až uslyšíte tlukot míchacích kuliček. Následně nastříkejte na povrch ze vzdálenosti cca. 20 cm. Nechejte působit cca.10–20 min (podle druhu a síly vrstvy barvy,těsnění).
Po uplynutí doby je možné postupně změklou vrstvu odstraňovat škrabkou nebo hadrou při menší síle vrstvy. Při těžce rozpustitelných nánosek je nutné aplikaci opakovat . Tam kde nechcete barvu odstranit je nutné místa ohraničit lepící páskou.
Při práci důkladně větrejte.

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Doporučujeme
BOLL Keramický mazací sprej pasta, keramické mazivo, keramická vazelína 400ml, 001040 s DPH Kč 140,- Schuller Eh'klar Sprej ANTIK stříbrno-šedá 400ml, PRISMA COLOR 91122 s DPH Kč 162,- BOLL Plastová nádoba s víkem na míchání barev a laků, plastový kbelík s víkem 155 ml 0070196 s DPH Kč 5,- BOLL Stěrkový tmel na plasty 250g, 002019 s DPH Kč 54,- Schuller 5 dílná sada plochých štětců MERCATO M ŽLUTÝ 70396 s DPH Kč 99,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.