Cyklon Chromová barva 400ml, 1905501

 

Cyklon Chromová barva 400ml, 1905501Cyklon Chromová barva 400ml, 1905501

CYKLON chromový sprej je barva ve spreji , s vysokým leskem a vysokým podílem kovových pigmentů. Vytváří vzhled vizuálně blízko podobný chromovému povrchu s velmi dobrou přilnavostí na různé druhy materiálů s dobrou odolností…


Kód:

1905501

Výrobce:

CYKLON

EAN:

8586018940979

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

23

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:153,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

Cyklon Chromová barva 400ml, 1905501

CYKLON chromový sprej je barva ve spreji , s vysokým leskem a vysokým podílem kovových pigmentů. Vytváří vzhled vizuálně blízko podobný chromovému povrchu s velmi dobrou přilnavostí na různé druhy materiálů s dobrou odolností proti korozi.

Upozorňujeme : povlak s chromovým sprejem CYKLON je vizuálně velmi blízko k chromu. Díky velmi dobré přilnavost umožňuje použití v mnoha oblastech.

Použití

CYKLON chromový sprej je univerzální v mnoha různých aplikacích jak pro průmyslové a řemeslné aplikace tak i pro hobby použití: zrcadlení světlo reflektorů, lak v různých uměleckých řemeslech, lakování modelů a prototypů, prezentace. (Podklady: např. dřevo, kov, karton, sklo, keramika, mnoho plastů, atd.,) doporučujeme statické a posouzení podkladů, které proveďte na skrytém, místě.

Vlastnosti výrobku

vysoký lesk
odolává počasí
kompatibilní s mnoha podklady
vysoká kapacita spreje
rychle schne
dobrá přilnavost na mnoho materiálů

Informace o zpracování

Příprava povrchu:
Povrch musí být suchý, bez prachu, mastnoty a rzi.Dobrou přilnavostí se dosáhne pokud povrch přebrousíte jemným smrkovým plátnem.

Aplikace:

Před aplikací sprej dobře protřepte a to dobu min.2 minuty až uslyšíte tlukot míchacích kuliček. Nástřik provádějte ze vzdálenosti cca. 25 cm a to křížovými pohyby.

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Doporučujeme
BOLL Plastová nádoba s víkem na míchání barev a laků, plastový kbelík s víkem 5L 0070221 s DPH Kč 38,- BOLL Vysokoteplotní silikon, tmel na motory černý 290ml, 0070105 s DPH Kč 176,- BOLL Odstraňovač starých nátěrů a laku 400ml, 001402 s DPH Kč 167,- BOLL Ochrana podvozků kaučuk živice černý nepřelak 500ml 001008 s DPH Kč 87,- BOLL Sprej bílý matný RAL 9010M 500ml, odstín barvy bílá matná 0010126 s DPH Kč 92,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.