BOLL Hliníkový sprej, hliník ve spreji 400ml, 0010213
doporučujeme
akce

 

BOLL Hliníkový sprej, hliník ve spreji 400ml, 0010213BOLL Aluminium spray, hliníkový sprej, hliník ve spreji 400ml, 0010213

Popis

Hliník ve spreji je rychle schnoucí přípravek na bázi akrylátových pryskyřic. Vytváří atraktivní ochrannou vrstvu s vysokým leskem.
Vyznačuje se dobrou přilnavostí ke kovovým a dřevěným…


Kód:

0010213

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588403436

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

40

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


AKČNÍ CENA:96,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

BOLL Aluminium spray, hliníkový sprej, hliník ve spreji 400ml, 0010213

Popis

Hliník ve spreji je rychle schnoucí přípravek na bázi akrylátových pryskyřic. Vytváří atraktivní ochrannou vrstvu s vysokým leskem.
Vyznačuje se dobrou přilnavostí ke kovovým a dřevěným povrchům, sklu, tvrdým plastům apod. Odolný vůči teplotám do 140°C. Po zaschnutí jej lze lakovat.

Způsob použití

Očistěte a odmastěte a následně na hladko přebruste povrch kov.
Před použitím třeste cca 3 min nádobou a následně rozptylujte ze vzdálenosti cca 15–20 cm a důkladně pokryjte celý díl. Po 20–30 minutách je vrstva odolná na dotyk. Celkový čas schnutí: 90 min. Optimální teplota používání: 16–25o C.
Po použití otočte nádobu a rozstřikujte, až bude ventil prázdný.

Fyzikální vlastnosti:

teplota varu: –44o C
teplota vznícení: 200o C
bod vzplanutí: –97o C
samozápalnost: nepodléhá samozápalu
hustota při 20o C: 0,694 g/cm3
hranice výbušnosti: horní: 13,0 % obj. / dolní: 0,8 % obj.
organická rozpouštědla: 90%

Bezpečnostní list
https://www.boll.pl/…6_KCH_CZ.pdf

Hořlavé látky Obecné Nebezpečí pro životní prostředí

NEBEZPEČÍ!

Extrémně hořlavý aerosol. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F

Doporučujeme
BOLL Sprej bílý lesklý RAL 9010 500ml, odstín barvy bílá lesklá 0010127 s DPH Kč 94,- BOLL Stěrkový tmel s hliníkem 250g, 002016 s DPH Kč 50,- BOLL Ochranný vosk 400ml, 0014016 s DPH Kč 119,- BOLL Jemný dokončovací tmel 500g, 002011 s DPH Kč 73,- BOLL Tužidlo pro Bezbarvý lak HS 2:1 500ml, 001663 s DPH Kč 149,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.