Cyklon Keramická mazací pasta 400ml, 1900301

 

Cyklon Keramická mazací pasta 400ml, 1900301Cyklon Keramická pasta 400ml, 1900301

Mazací pasta odolná teplu a vysokému tlaku.
Chrání před korozi.
Neobsahuje kov.
Vhodná i pro ABS brzdy.
Odstraňuje pískavé a skřípavé zvuky.
Odolná vůči teplotě až do +1 400 °C, slané vodě, většině kyselin a…


Kód:

1900301

Výrobce:

CYKLON

EAN:

8586018940382

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

5

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:166,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

Cyklon Keramická pasta 400ml, 1900301

Mazací pasta odolná teplu a vysokému tlaku.
Chrání před korozi.
Neobsahuje kov.
Vhodná i pro ABS brzdy.
Odstraňuje pískavé a skřípavé zvuky.
Odolná vůči teplotě až do +1 400 °C, slané vodě, většině kyselin a louhů.
Zabraňuje zažíraní u vysoce namáhaných částí.
Velmi dobře mazací schopnosti i u dílů zatěžovaných vysokým tlakem.

TECHNICKÝ LIST

Pro mazání velmi namáhaných kluzných ploch všeho druhu. Použití je zejména při mazání součástek pohybující se malou rychlostí nebo při kmitavých pohybech nebo pro mazání šroubových a zasouvaných spojů. Produkt je možné použit i k dělení tepelně namáhaných spojů.
Chrání součástky proti korozi.

Návod na Použití

Sprej nejdříve řádně protřepte a nastříkejte na čistý povrch mazané součástky. V případě potřeby nástřik můžete opakovat dle potřeby.

Vlastnosti produktu

Zabraňuje hluku.
Velmi dobrá odolnost vůči tlaku.
Zabraňuje připečení a zadření vysoce zatížených částí.
Má velmi dobrý dlouhodobý mazací efekt i při působení teplé páry.
Zabraňuje korozi.
Bezkovový.
Odolný vůči slané vodě, kyselinám a louhům.
Odolné vůči teplotě do +1400 °C.
Vhodná i pro brzdové systémy ABS.
Redukuje otěr.

Informace o zpracování :

Ošetření podkladu:
Podklad by měl být suchý a čistý a odstraněné staré mazivo

Použití

Nádobu silně protřepte a to minimálně cca. 2 min až uslyšíte tlukot míchacích kuliček
Ze vzdálenosti cca. 20 – 30 cm cíleně naneste na ošetřovanou část

Technické data

Požadovaná hodnota
Barva Bělavá
Teplotní rozmezí –40°C do +1400°C
Test na odolnost vůči soli po 500 bez známek koroze
Báze keramický prášek, syntetický olej a různé aditiva
Stálost při skladovaní 2 roky při správném skladovaní
Hustota ca. 1,65 kg/L

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Doporučujeme
BOLL Tužidlo pro Bezbarvý lak MS 2:1 500ml, 001661 s DPH Kč 145,- Schuller Krátký plochý štětec GUSSOW K s DPH Kč 11,- BOLL Plastová nádoba s víkem na míchání barev a laků, plastový kbelík s víkem 5L 0070221 s DPH Kč 30,- BOLL Plnící Primer HS 5:1 - ŠEDÝ - 800ml, 001666 s DPH Kč 181,- BOLL Vysokoteplotní silikon, tmel na motory černý 290ml, 0070105 s DPH Kč 160,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.