Cyklon Mazací sprej transparentní 400ml, 1900401

 

Cyklon Mazací sprej transparentní 400ml, 1900401Cyklon Mazací sprej – transparentní 400ml, 1900401

Dobře přilnavý mazací prostředek s dlouhodobou účinností na všechny pohyblivé časti jako jsou klouby, řetězy, panty atd.
Výborně chrání před korozi.
Určen pro teploty od –30 °C do +180 °C.
Dobře drží na…


Kód:

1900401

Výrobce:

CYKLON

EAN:

8586018940399

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

4

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:146,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

Cyklon Mazací sprej – transparentní 400ml, 1900401

Dobře přilnavý mazací prostředek s dlouhodobou účinností na všechny pohyblivé časti jako jsou klouby, řetězy, panty atd.
Výborně chrání před korozi.
Určen pro teploty od –30 °C do +180 °C.
Dobře drží na různých podkladech.
Optimální přilnavost (při stříkáni velmi řídký, po vypaření ředidla zůstává pevně držící mazací látka).

TECHNICKÝ LIST

Mazací sprej je průsvitné mazivo s dobrou přilnavostí se širokým průmyslový, použitím v teplotním rozmezí od –30 ° C do +200 ° C.
Předností je transparentní barva, čímž se zabrání viditelnosti nanesené vrstvy maziva.
Optimální těkavost zajistí mazání i hůře přístupných míst.

Oblasti použití

Mazací sprej lze použít v následujících oblastech.
Mazání řetězů při normální teplotě a vysokých teplotách do +200 ° C.
Jako mazadlo a ochrana proti korozi na lana, vřetena, cylindry a jiné pohonné agregáty.
U motorových vozidel na spojky a brzdy, klouby, na závěsy dveří a kloubové závěsy, na pérovací jednotky, zámky, pedály, posuvné střechy, bovdeny, teleskopické antény atd.
Obecně je možné mazací sprej použít jako mazadlo na části až do 200 ° C, kde se vyžaduje přilnavý dlouhodobý mazací efekt.

Vlastnosti produktu

Neobyčejně vysoká přilnavost a tím dlouhodobý efekt.
Obsahuje aditiva proti korozi a otěru
Dobré vlastnosti při vysokém tlakovém namáhání
Nepatrné hodnoty při zkoušce na poškrábání a otěr
Velmi dobrá těkavost a penetrabilita
Chrání před oxidací a korozí.
Vhodný i na ozubená kola a řetězy (i na O-řetězy)
Vodě odolné

Informace o zpracování

Ošetření podkladu
Podklad by měl být suchý, bez prachu, staré mazivo by mělo být odstraněno.

Použití

Nádobu silně protřepat (minimálně 2 min). Ze vzdálenosti ca. 20 – 30 cm nastříkat.
Technické data
Technické vlastnosti Požadovaná hodnota
Teplotní rozmezí –30°C do +200°C
Báze vysoko viskozitní index, speciální olej s příměsí polymerů a různých aditiv.
Účinná látka je bez chlorovaných a halogenizovaných rozpouštědel
Barva transparentní( lehce do žluta)

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Doporučujeme
Schuller 5 dílná sada plochých štětců MERCATO M ŽLUTÝ 70396 s DPH Kč 99,- BOLL Ochranný vosk 400ml, 0014016 s DPH Kč 119,- BOLL Sprej bílý lesklý RAL 9010 500ml, odstín barvy bílá lesklá 0010127 s DPH Kč 94,- BOLL Základní barva na plasty bezbarvý sprej 400ml, 0010122 s DPH Kč 115,- BOLL Hliníkový sprej, hliník ve spreji 400ml, 0010213 s DPH Kč 96,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.