BOLL Čistič filtru pevných částic DPF filtrů 400ml, 00140198
doporučujeme
akce

 

BOLL Čistič filtru pevných částic DPF filtrů 400ml, 00140198BOLL Čistič filtru pevných částic DPF filtrů 400ml, 00140198

Je to produkt pro neinvazivní čištění a regeneraci filtru částic DPF bez nutnosti jeho demontáže. Díky svému složení rozpouští usazeniny uhlíku a přispívá k jejich následnému odstraňování spolu s…


Kód:

00140198

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588405492

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

11

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


AKČNÍ CENA:155,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

BOLL Čistič filtru pevných částic DPF filtrů 400ml, 00140198

Je to produkt pro neinvazivní čištění a regeneraci filtru částic DPF bez nutnosti jeho demontáže. Díky svému složení rozpouští usazeniny uhlíku a přispívá k jejich následnému odstraňování spolu s výfukovými plyny z výfukového systému automobilu.
Přípravek lze použít ve všech typech vznětových motorů a jeho použití zlepšuje provoz motoru a prodlužuje životnost filtru. Produkt se po použití odpaří a nezanechává žádné stopy.

Jak používat:

Před aplikací odstraňte snímač teploty nebo tlaku ze strany motoru od filtru DPF, kde bude prostředek zaveden se speciální připojenou tryskou. Přípravek se nanáší v sérii 5 sekund na různá místa přímo na DPF filtr, dokud není plechovka úplně prázdná.
Po dokončení aplikace se doporučuje 20minutová zkušební jízda k uvolnění přípravku. POUŽÍVEJTE POUZE A POUZE VYPNUTÍM A CHLAZENÍM MOTORU Fyzikální vlastnosti: barva: nažloutlý zápach: charakteristický bod varu: 100 ° C hustota při 20 ° C: 1,063 g / cm

Bezpečnostní list: https://www.boll.pl/…2_KCH_CZ.pdf

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Doporučujeme
BOLL Čistič zbytků těsnění, 400ml, 001047 s DPH Kč 133,- Moje Auto DezoFast tekutina k dezinfekci povrchů 1000ml, 20-B04 s DPH Kč 60,- BOLL Ochrana podvozků kaučuk živice černý nepřelak 500ml 001008 s DPH Kč 87,- BOLL Strukturální lak na plasty - sprej šedý 400ml 0014001 s DPH Kč 135,- BOLL Jemný karosářský stěrkový tmel 250g, 002013 s DPH Kč 46,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.