Cyklon Čistič karburátorů 400ml, 1905201

 

Cyklon Čistič karburátorů 400ml, 1905201Cyklon Čistič karburátorů 400ml, 1905201

Optimální čistič na karburátory, ventily volnoběhu a škrtící klapky. Speciálním složením čistících prvků je vhodný i na čištění ostatních časti motoru.
Výborně rozpouští a odstraňuje palivové usazeniny, maziva,…


Kód:

1905201

Výrobce:

CYKLON

EAN:

4021799129366

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

3

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:122,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

Cyklon Čistič karburátorů 400ml, 1905201

Optimální čistič na karburátory, ventily volnoběhu a škrtící klapky. Speciálním složením čistících prvků je vhodný i na čištění ostatních časti motoru.
Výborně rozpouští a odstraňuje palivové usazeniny, maziva, oleje a pryskyřici.

TECHNICKÝ LIST

Čistič karburátoru představuje optimální vyvinutý čistič na karburátor, ventilů volnoběhu a škrtící klapku. Speciálním složením čisticích prvků je vhodný i pro čištění jiných částí motoru. Výborně rozpouští a odstraňuje palivové usazeniny, maziva, oleje a pryskyřici.

Návod k použití

Čištěné díly zbavit těsnění a těsnicích kroužků. Hrubou špínu odstranit hadrem a pak cíleně nastříkat na čištěná místa. Prostředek nechat chvíli působit a pak čistým hadrem utřít. Při silném znečištění proces opakovat.
Čistič karburátoru obsahuje hořlavé částice – používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Hořlavé látky Obecné Nebezpečí pro životní prostředí

##NEBEZPEČÍ! Extrémně hořlavý aerosol. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F

Doporučujeme
Schuller Eh'klar Sprej zelený metalický 400ml, pouze interiér, PRISMA COLOR 91050 s DPH Kč 97,- Schuller Plochý štětec MERCATO M ŽLUTÝ s DPH Kč 12,- Schuller Eh'klar Sprej šedý metalický 400ml, pouze interiér, PRISMA COLOR 91054 s DPH Kč 97,- Schuller Plochý štětec LYON F s DPH Kč 12,- Schuller Hranatá štětka na dehet TERION vel.170 x 70 mm 14060 s DPH Kč 88,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.