BOLL Stěrkový tmel na plasty 500g, 002020
doporučujeme
akce

 

BOLL Stěrkový tmel na plasty 500g, 002020BOLL Stěrkový tmel na plasty 0,5kg, 002020

Polyesterový tmel sloužící k doplňování úbytků na plastech různého druhu. Ideálně se hodí k ručnímu a mechanickému broušení. Disponuje výjimečnou pružností a velmi dobrou přilnavostí k povrchům zhotovovaným z plastů…


Kód:

002020

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588404600

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

1

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


AKČNÍ CENA:83,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

BOLL Stěrkový tmel na plasty 0,5kg, 002020

Polyesterový tmel sloužící k doplňování úbytků na plastech různého druhu. Ideálně se hodí k ručnímu a mechanickému broušení. Disponuje výjimečnou pružností a velmi dobrou přilnavostí k povrchům zhotovovaným z plastů. Barva: tmavě šedá

Návod k použití:

Důkladně místa obruste, očistěte a odmaštěte a poté osušte
Vybrané množství tmelu by mělo být smícháno s příslušným množstvím tužidla uvedené na obalu.
Nepřekračujte doporučenou dávku tužidla. Aplikujte špachtlí po dobu 4–6 minut. při 20 ° C. Doba schnutí je asi 30 minut při 20 ° C.
Hrubé broušení: P80-P120
Dokončovací broušení: P120-P240

POZNÁMKA: Tmel by se neměl používat na plasty vyrobené z polyethylenu (PE) a teflon (PTFE)

Fyzikální vlastnosti:

zápach: charakteristický
hustota při 20 ° C: 1,74 – 1,84 g / cm3
bod varu: 130–150 oC
bod vzplanutí (pro styren): 31 ° C
teplota samovznícení: 490 oC
meze výbušnosti (pro styren):
horní: 6,1 obj.%
dolní: 1,1 obj.%
rozpustnost ve vodě: velmi špatná
viskozita: 260 000 – 350 000 mPas

Bezpečnostní list:
https://www.boll.pl/…KCH_CZ-1.pdf

Hořlavé látky Obecné Nebezpečí pro zdraví

NEBEZPEČÍ!

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Podezření na poškození plodu v těle matky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. Skladujte uzamčené. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty.
Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití.
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.

Doporučujeme
BOLL Stěrkový tmel s hliníkem 250g, 002016 s DPH Kč 50,- BOLL Krycí lak ve spreji bezbarvý průsvitný 400ml, 0010121 s DPH Kč 85,- BOLL Lak na plastové nárazníky šedý 500ml 001015 s DPH Kč 115,- Schuller 5 dílná sada plochých štětců MERCATO M ŽLUTÝ 70396 s DPH Kč 99,- BOLL Čistič filtru pevných částic DPF filtrů 400ml, 00140198 s DPH Kč 188,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.