BOLL Stěrkový tmel se skelným vláknem 200g, 0020071
doporučujeme
akce

 

BOLL Stěrkový tmel se skelným vláknem 200g, 0020071BOLL Stěrkový tmel se skelným vláknem 200g, 0020071

Polyesterový tmel armovaný skelným mikrovláknem k vyplnění velkých úbytků a k zesílení oslabených prvků automobilové karoserie. Disponuje vysokou elastičností za zachování velmi vysoké mechanické odolnosti. Lze ho…


Kód:

0020071

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588403788

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

6

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


AKČNÍ CENA:41,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

BOLL Stěrkový tmel se skelným vláknem 200g, 0020071

Polyesterový tmel armovaný skelným mikrovláknem k vyplnění velkých úbytků a k zesílení oslabených prvků automobilové karoserie. Disponuje vysokou elastičností za zachování velmi vysoké mechanické odolnosti. Lze ho používat na různé povrchy. Barva: zelená.

Návod k použití:

Důkladně místa obruste, očistěte a odmaštěte a poté osušte. Vybrané množství tmelu by mělo být smícháno s příslušným množstvím tužidla uvedené na obalu. Nepřekračujte doporučenou dávku tužidlo. Aplikujte špachtlí po dobu 4–6 minut. při 20 ° C. Doba schnutí je 20 – 30 minut při 20 ° C. Broušení: P80-P120.

POZNÁMKA: Tmel by se neměl používat přímo na reaktivní základní nátěry a jednosložková akrylová a nitrocelulózová činidla.

Aplikované podklady:

• ocel • pozinkovaná ocel • hliník • polyesterové lamináty • staré nátěry • dřevo

Fyzikální vlastnosti:

zápach: charakteristický
hustota při 20 ° C: 1,69 – 1,81 g / cm3
bod varu: 130–150 oC
bod vzplanutí (pro styren): 32 ° C
teplota samovznícení: 490 oC
meze výbušnosti (pro styren):
horní: 6,1 obj.%
dolní: 1,1 obj.%
rozpustnost ve vodě: velmi špatná
viskozita: 205 000 – 290 000 mPas

Bezpečnostní list:
https://www.boll.pl/…KCH_CZ-1.pdf

Hořlavé látky Obecné Nebezpečí pro zdraví

NEBEZPEČÍ!

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Podezření na poškození plodu v těle matky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. Skladujte uzamčené. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty.
Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití.
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.

Doporučujeme
BOLL Sprej bílý matný RAL 9010M 500ml, odstín barvy bílá matná 0010126 s DPH Kč 88,- BOLL Detektor netěsností, vyhledávač netěsností 300ml, 001407 s DPH Kč 63,- Schuller Štětec zárohák PROFI červený s DPH Kč 0,- BOLL Keramický mazací sprej pasta, keramické mazivo, keramická vazelína 400ml, 001040 s DPH Kč 158,- BOLL Opravárenská sada na karoserie, sada na laminování 250g, 002190 s DPH Kč 77,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.