BOLL Nitroředidlo 5L, 0030032

 

BOLL Nitroředidlo 5L, 0030032BOLL Nitroředidlo 5L, 0030032

Popis produktu

Použití:Používá se na ředění nitrocelulozových (acetonových)
nátěrových hmot, pokud není v návodu použití nátěrové hmoty
uvedené jiné ředidlo. Pokyny k aplikaci: Přidává se do dopředu
rozmíchané…


Kód:

0030032

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588403306

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

0

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:299,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

BOLL Nitroředidlo 5L, 0030032

Popis produktu

Použití:Používá se na ředění nitrocelulozových (acetonových)
nátěrových hmot, pokud není v návodu použití nátěrové hmoty
uvedené jiné ředidlo. Pokyny k aplikaci: Přidává se do dopředu
rozmíchané nátěrové hmoty postupně, za stálého míchání

Bezpečnostní list:
https://www.boll.pl/…6_KCH_CZ.pdf

Hořlavé látky Obecné Nebezpečí pro zdraví

NEBEZPEČÍ!

Extrémně hořlavý aerosol. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F

Doporučujeme
BOLL Hliníkový sprej, hliník ve spreji 400ml, 0010213 s DPH Kč 93,- BOLL Vytvrzovač polyesterového tmelu 50g, 002023 s DPH Kč 29,- BOLL Sprej bílý matný RAL 9010M 500ml, odstín barvy bílá matná 0010126 s DPH Kč 84,- BOLL Jemný dokončovací tmel 500g, 002011 s DPH Kč 70,- Moje Auto DezoFast tekutina k dezinfekci povrchů 1000ml, 20-B04 s DPH Kč 60,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.