Cyklon BKM hliníková mazací pasta 400ml, 1905101

 

Cyklon BKM hliníková mazací pasta 400ml, 1905101Cyklon BKM hliníková mazací pasta 400ml, 1905101

Vysoce výkonný mazaci prostředek z hliníkového prášku a pevných mazacích látek.
Zabraňuje lícově rzi, zapékaní, zadíraní a opotřebeni.
Odolný vůči většině kyselin, louhů a slaně vodě.
Neobsahuje…


Kód:

1905101

Výrobce:

CYKLON

EAN:

4021799123486

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

3

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:166,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

Cyklon BKM hliníková mazací pasta 400ml, 1905101

Vysoce výkonný mazaci prostředek z hliníkového prášku a pevných mazacích látek.
Zabraňuje lícově rzi, zapékaní, zadíraní a opotřebeni.
Odolný vůči většině kyselin, louhů a slaně vodě.
Neobsahuje jedovaté těžké kovy.
Teplotní stalos od –180 ° C do +1 200 ° C

TECHNICKÝ LIST

BKM je montážní mazivová pasta bázi práškových kovů hliníku určená k mazání mechanických součástí vystavených velmi vysokým teplotám, působení korozivního a oxidačního prostředí, pracujících při velmi nízkých rychlostech.Má velmi dobrou odolnost vůči slané vodě,kyselinám.Je vyroben bez jedovatých a těžkých kovů.Je elektricky vodivý.
BKM umožňuje opravit vymačkané nebo deformované šrouby a závity jednoduše tak, že se použije matka jako závitová čelist.

Charakteristika

Vzhled hladká pasta.
Barva stříbrná.
Teplota použití –180 co až +1200 co.

Použití

Opravy deformovaných závitů
Montáže šroubových spojů výfuků a nádrží
Montáže těsnění hlav válců, spoje a ventily parních vedení, kovárny, slévárny, formy pro vstřikování plastů a lisy,…
Mazání navijáků, vratidel, lan vystavených působení slané vody

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Doporučujeme
BOLL Vysokoteplotní silikon, tmel na motory černý 290ml, 0070105 s DPH Kč 160,- BOLL Plastová nádoba s víkem na míchání barev a laků, plastový kbelík s víkem 5L 0070221 s DPH Kč 30,- BOLL Čistič zbytků těsnění, 400ml, 001047 s DPH Kč 128,- BOLL Stěrkový tmel na plasty 250g, 002019 s DPH Kč 56,- BOLL Tužidlo pro Bezbarvý lak VHS 2:1 500ml, 001665 s DPH Kč 202,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.