Cyklon Demontážní olej 400ml, 1906701

 

Cyklon Demontážní olej 400ml, 1906701Cyklon Demontážní olej 400ml, 1906701

Spojeni rychlorozpouštěče rzi a maziva s vysoce hodnotnými mazacími látkami a jinými aditivy.
Vysoký podíl MoS2
Velmi dobré mazací schopnosti
Snižuje zapečení zkorodovaných šroubových spojů

TECHNICKÝ LIST


Kód:

1906701

Výrobce:

CYKLON

EAN:

4021799126784

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

6

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:124,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

Cyklon Demontážní olej 400ml, 1906701

Spojeni rychlorozpouštěče rzi a maziva s vysoce hodnotnými mazacími látkami a jinými aditivy.
Vysoký podíl MoS2
Velmi dobré mazací schopnosti
Snižuje zapečení zkorodovaných šroubových spojů

TECHNICKÝ LIST

Demontážní olej byl vyvinut pro použití v široké oblasti při montáži a demontáži.
Demontážní olej je sloučenina rychlého rozpouštěče rzi a maziva, která výrazně předstihuje vlastnosti ostatních produktů : při těžkých kombinacích materiálů (ocel – hliník)se docílí velmi dobré výsledky. Vysoce hodnotné aditiva a přídatné látky zaručují optimální mazací účinky během celé montáže.

Oblasti použití

Demontážní olej je všestranně použitelný při všech obvyklých montážních a demontážních pracích, při šroubových spojeních, při kluzných a kulových ložiskách, různých skloubení a kloubových závěsech, různých vedeních a kluzných plochách.

Vlastnosti produktu

Obsahuje MoS2.
Dobrý dlouhodobý mazací účinek.
Dobrý efekt rozpouštění při zrezivělých spojeních.
Chrání před oxidací a korozí.
Zabraňuje skřípavým a pískavým zvukem.
Zabraňuje uvolňování při šroubových spojeních „Festfressen“.
Vysoký kapilární účinek.

Informace o zpracování

Ošetření podkladu.
Podklad by měl být zhruba očištěný, zbavený rzi. Při vyšší nánosu rzi doporučujeme rez odstranit pomocí drátěného kartáče.

Použití

Nádobu silně protřepat. Z vzdálenosti ca. 20 – 30 cm nastříkat a nechat působit několik vteřin. Pak je možné rozpojit spojení. Při silně zkorodovaných spojeních proces eventuálně opakovat.
Technické data
Technické údaje Požadované hodnoty
Teplotní rozpětí –30°C do +60°C
Barva černá
Báze rozpouštědlo, spec. olej, aditiva a suspenze
Pohonná látka Propan/Butan

Hořlavé látky Obecné Nebezpečí pro životní prostředí

NEBEZPEČÍ!

Extrémně hořlavý aerosol. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F

Doporučujeme
Moje Auto DezoFast tekutina k dezinfekci povrchů 5000ml, 20-B06 s DPH Kč 353,- BOLL Sprej černý matný 500ml, odstín RAL 9005M barva černá matná, barvy ve spreji, 001011 s DPH Kč 92,- BOLL Jemný karosářský stěrkový tmel 250g, 002013 s DPH Kč 46,- Moje Auto DezoFast tekutina k dezinfekci povrchů 1000ml, 20-B04 s DPH Kč 60,- BOLL Stěrkový tmel na plasty 250g, 002019 s DPH Kč 59,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.