Cyklon Metalická barva - měď, měděná barva sprej 400ml, 1905701

 

Cyklon Metalická barva - měď, měděná barva sprej 400ml, 1905701KOVOVÉ LAKY (mosaz, měď, nerez)

Vysokohodnotná vrstva z čistých kovových pigmentů a speciálních spojovacích prostředků – žádná barviva.
Pro exteriér i interiér.
Dobrá schopnost držet na všech běžných kovech a mnoha jiných materiálech.
Mnohostranné…


Kód:

1905701

Výrobce:

CYKLON

EAN:

8586018940993

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

8

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:129,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

KOVOVÉ LAKY (mosaz, měď, nerez)

Vysokohodnotná vrstva z čistých kovových pigmentů a speciálních spojovacích prostředků – žádná barviva.
Pro exteriér i interiér.
Dobrá schopnost držet na všech běžných kovech a mnoha jiných materiálech.
Mnohostranné možnosti použiti v průmyslu, řemesle a na dekorační účely.
Rychleschnoucí.
Odolný vůči otěru a vyšším teplotám, až do +300 °C
Vysoka krycí síla, úsporný.

TECHNICKÝ LIST

Lak kovový se skládá z kovového pigmentu a speciálního pojiva
Lak kovový je rychleschnoucí a odolný proti otěru.
Nátěr z kovového laku má dvě zásadní přednosti:
Speciální barevný tón v žádané barvě toho kterého kovu (na zdokonalení práce).
Velmi dobrá ochrana proti korozi v porovnání s normálními laky.

Oblasti použití

Lak kovový najde použití v průmyslové oblasti jako při zpracování ušlechtilé oceli, zpracování barevných kovů, v řemeslné výrobě jako klempíři, umělečtí zámečníci, výroba zábradlí atd.
Lak kovový se hodí jako nátěr a na vylepšení kovů v různých barvách, jako oxidované části mědi, části ušlechtilé oceli, které při svařování změnily barvu.

Vlastnosti produktu

Odolný proti otěru.
Dobrá ochrana proti korozi.
Přilnavý na kovy a mnohé umělé hmoty.
Dobrá krycí schopnost, malá spotřeba.
Identita barev toho kterého kovu.
Dobrá odolnost vůči slané vodě.
Informace o zpracování

Ošetření podkladu

Podklad by měl být suchý, bez mastnot, prachu a rzi. Dobrá přilnavost se dosáhne jemným přebroušením lakované plochy. Volné části je nutné odstranit.

Použití

Nádobu silně protřepat (minimálně 2 min. Od slyšitelného pohybu kuliček na míchání).
Do kříže nanést ze vzdálenosti ca. 25cm.
Technické vlastnosti Požadovaná hodnota
Vydatnost 400ml-Sprej ca. 3 – 4 qm (závislé od síly vrstvy)
Odolnost vůči teplotě
Nerez: 250°C krátkodobě 300°C
Měď: 120°C
Mosaz: 120°C
Doporučená síla vrstvy 40–50 mm

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Doporučujeme
Schuller Eh'klar Sprej ANTIK stříbrno-šedá 400ml, PRISMA COLOR 91122 s DPH Kč 162,- Schuller 5 dílná sada plochých štětců MERCATO M ŽLUTÝ 70396 s DPH Kč 99,- BOLL Stěrkový tmel s hliníkem 250g, 002016 s DPH Kč 49,- BOLL Čistič zbytků těsnění, 400ml, 001047 s DPH Kč 123,- BOLL Vysokoteplotní silikon, tmel na motory černý 290ml, 0070105 s DPH Kč 162,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.