Schuller Eh'klar Sprej červený lesklý 400ml, odstín RAL 3000 barva ohnivě červená lesklá, PRISMA COLOR 91022

 

Schuller Eh'klar Sprej červený lesklý 400ml, odstín RAL 3000 barva ohnivě červená lesklá, PRISMA COLOR 91022Schuller Eh´Klar Sprej červený lesklý 400ml, odstín RAL 3000 barva ohnivě červená lesklá, PRISMA COLOR 91022

Barva: Ohnivě červený/lesklá
RAL 3000

Popis produktu

Akrylová barva na dekoraci a ochranu všech druhů povrchů ve vnitřním i venkovním…


Kód:

91022

Výrobce:

Schuller Eh'klar

EAN:

900258891022

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

24

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:90,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

Schuller Eh´Klar Sprej červený lesklý 400ml, odstín RAL 3000 barva ohnivě červená lesklá, PRISMA COLOR 91022

Barva: Ohnivě červený/lesklá
RAL 3000

Popis produktu

Akrylová barva na dekoraci a ochranu všech druhů povrchů ve vnitřním i venkovním prostředí. Nejvyšší kvalita s vysokou krycí schopností, optimální odolnost vůči atmosférickým vlivům, bezolovnatá. Další vrstvu je možné stříkat před úplným vytvrdnutím předcházející vrstvy. Sprej má samočistící ventil. Je vhodný na předměty ze dřeva, kovu, skla, papíru, kartonu a plastů. Nevhodné na styropor a všechny druhy polystyrenu.

Použití: Povrch důkladně očistěte od mrazu, mastnoty a špíny. Na kovovém povrchu odstraňte rez a ošetřete ochrannou látkou proti rzi. Před použitím protřeste dózou 1–2 minuty. Nanášejte ze vzdálenosti 25–30 cm lehkými pohyby nad povrchem. Při nízkých teplotách zahřejte dózu v teplé vodě na 20–25°C. Nepoužívejte při teplotě pod 15°C. Suchý na dotek za 10 minut, proschlý za 24 hodin. Víčko odstraňte pouze v případě použití značkovacího spreje. Po použití víčko nenasazujte zpět.

Upozornění: Extrémně hořlavý. Dráždí oči. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
Obsah organických rozpouštědel (Voc): 0,43 kg/kg

První pomoc: Při nadýchání zajistit přívod čerstvého vzduchu. Při zasažení očí ihned proplachovat tekoucí studenou vodou při otevřených víčkách po dobu 10–15 minut. V případě pochybností nebo v případě přetrvávajících příznaků podráždění se obraťte na lékaře.

Upozornění:

Přesnou shodu barev zaručuje RAL standard. Pro snadnější orientaci je číslo barvy ze vzorníku RAL vždy uvedeno v obrázku a názvu spreje. Zobrazený odstín je orientační a závisí na nastavení vašeho zobrazovacího zařízení.

Hořlavé látky Obecné
Doporučujeme
BOLL Odstraňovač starých nátěrů a laku 400ml, 001402 s DPH Kč 154,- Schuller Kulatá štětka na dehet TERION ROUND Ø 80 mm 14030 s DPH Kč 75,- BOLL Tužidlo pro Bezbarvý lak VHS 2:1 500ml, 001665 s DPH Kč 179,- BOLL Bezbarvý lak MS 2:1 1000ml, 001660 s DPH Kč 169,- BOLL Bezbarvý lak HS 2:1 1000ml, 001662 s DPH Kč 209,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.