Schuller Eh'klar Sprej červený lesklý 400ml, odstín RAL 3020 barva dopravní červená lesklá, PRISMA COLOR 91027

 

Schuller Eh'klar Sprej červený lesklý 400ml, odstín RAL 3020 barva dopravní červená lesklá, PRISMA COLOR 91027Schuller Eh´Klar Sprej červený lesklý 400ml, odstín RAL 3020 barva dopravní červená lesklá, PRISMA COLOR 91027

Barva: Dopravní červená lesklá
RAL 3020

Popis produktu

Akrylová barva na dekoraci a ochranu všech druhů povrchů ve vnitřním i venkovním…


Kód:

91027

Výrobce:

Schuller Eh'klar

EAN:

9002588910277

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

35

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:90,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

Schuller Eh´Klar Sprej červený lesklý 400ml, odstín RAL 3020 barva dopravní červená lesklá, PRISMA COLOR 91027

Barva: Dopravní červená lesklá
RAL 3020

Popis produktu

Akrylová barva na dekoraci a ochranu všech druhů povrchů ve vnitřním i venkovním prostředí. Nejvyšší kvalita s vysokou krycí schopností, optimální odolnost vůči atmosférickým vlivům, bezolovnatá. Další vrstvu je možné stříkat před úplným vytvrdnutím předcházející vrstvy. Sprej má samočistící ventil. Je vhodný na předměty ze dřeva, kovu, skla, papíru, kartonu a plastů. Nevhodné na styropor a všechny druhy polystyrenu.

Použití: Povrch důkladně očistěte od mrazu, mastnoty a špíny. Na kovovém povrchu odstraňte rez a ošetřete ochrannou látkou proti rzi. Před použitím protřeste dózou 1–2 minuty. Nanášejte ze vzdálenosti 25–30 cm lehkými pohyby nad povrchem. Při nízkých teplotách zahřejte dózu v teplé vodě na 20–25°C. Nepoužívejte při teplotě pod 15°C. Suchý na dotek za 10 minut, proschlý za 24 hodin. Víčko odstraňte pouze v případě použití značkovacího spreje. Po použití víčko nenasazujte zpět.

Upozornění: Extrémně hořlavý. Dráždí oči. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
Obsah organických rozpouštědel (Voc): 0,43 kg/kg

První pomoc: Při nadýchání zajistit přívod čerstvého vzduchu. Při zasažení očí ihned proplachovat tekoucí studenou vodou při otevřených víčkách po dobu 10–15 minut. V případě pochybností nebo v případě přetrvávajících příznaků podráždění se obraťte na lékaře.

Upozornění:

Přesnou shodu barev zaručuje RAL standard. Pro snadnější orientaci je číslo barvy ze vzorníku RAL vždy uvedeno v obrázku a názvu spreje. Zobrazený odstín je orientační a závisí na nastavení vašeho zobrazovacího zařízení.

Hořlavé látky Obecné
Doporučujeme
BOLL Sprej bílý matný RAL 9010M 500ml, odstín barvy bílá matná 0010126 s DPH Kč 73,- BOLL Tužidlo pro Bezbarvý lak MS 2:1 500ml, 001661 s DPH Kč 129,- BOLL Stěrkový tmel se skelným vláknem 200g, 0020071 s DPH Kč 42,- BOLL Základní barva na plasty bezbarvý sprej 400ml, 0010122 s DPH Kč 111,- BOLL Bezbarvý lak HS 2:1 1000ml, 001662 s DPH Kč 209,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.