Cyklon PTFE teflonový sprej 400ml, 1902901

 

Cyklon PTFE teflonový sprej 400ml, 1902901Cyklon PTFE teflonový sprej 400ml, 1902901

Nemastný mazací a oddělovací prostředek.
Teplotní stálost od – 180 °C do +260 °C
Nemastný, velmi dobré mazací vlastnosti.
Rychleschnoucí.
Použitelný jako suchý mazací prostředek v dřevozpracujícím průmyslu a při…


Kód:

1902901

Výrobce:

CYKLON

EAN:

8586018940757

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

2

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:114,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

Cyklon PTFE teflonový sprej 400ml, 1902901

Nemastný mazací a oddělovací prostředek.
Teplotní stálost od – 180 °C do +260 °C
Nemastný, velmi dobré mazací vlastnosti.
Rychleschnoucí.
Použitelný jako suchý mazací prostředek v dřevozpracujícím průmyslu a při výrobě lepenky.
Velmi dobrá přilnavost na různé povrchy.

TECHNICKÝ LIST

PTFE sprej je nemastný (suchý)vyhlazovací, antiadhezivní a mazací prostředek.
Po nastříkání a odpaření vznikne tvrdý povlak z polytetraflu­orethylénu. Vzniklý povlak slouží jako kluzný prostředek zabraňující vzniku různých zvuků , skřípání.
Tření a opotřebování se tímto redukuje na minimum.

Oblasti použití

PTFE sprej je možné použít všude tam, kde by běžné prostředky obsahující olej nebo silikon negativně ovlivnily ošetřené plochy. povlak na vodících lištách kolejnic (v dřevoprůmyslu), jako povlak na kluzné a rolovací zařízení v oblasti transportu, kluzné vodiče v textilním průmyslu a v průmyslu při výrobě umělých hmot.
Jako antiadhezivní prostředek na formy v průmyslu umělých hmot, jako mazadlo na různé kombinace materiálů, jako antiadhezivní prostředek při tekuté živici, na odstranění pískotu při kontaktu měkkého materiálu na tvrdý (guma na sklo), jako impregnace na silně savé materiály.

Vlastnosti produktu

Bez oleje a mastnot, nešpiní, nezpůsobuje skvrny.
Bezbarvý.
Dobrá přilnavost na různé podklady.
Snášenlivý se všemi běžnými umělými hmotami.
Voděodolný.
Ochraňuje materiál před korozí.
Působí proti otěru a opotřebování.
Zabraňuje tvorbě prachu/antiad­hezivní/.
Vytváří suchý mazací film (po odpaření rozpouštědel).

Informace o zpracování

Ošetření podkladu
Podklad by měl být čistý, suchý a úplně odmaštěný.

Použití

Nádobu před použitím silně protřepte.
Ze vzdálenosti cca. 20 – 30 cm rovnoměrně v tenké vrstvě nastříkejte na mazací plochu.
Po nástřiku nechejte povlak cca. 5–10 min vyschnout.
Technické data
Technické údaje Požadovaná hodnota
Teplotní rozmezí –180°C do +260°C
Doporučená síla vrstvy 10 μm
Barva mléčná/transpa­rentní
Báze Rozpouštědlo, látka na vázání, živice a polytetrafluo­rethylén
Pohonná látka Propan/Butan

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Doporučujeme
BOLL Plastová nádoba s víkem na míchání barev a laků, plastový kbelík s víkem 5L 0070221 s DPH Kč 34,- BOLL Stěrkový tmel na plasty 250g, 002019 s DPH Kč 54,- BOLL Čistič filtru pevných částic DPF filtrů 400ml, 00140198 s DPH Kč 158,- Moje Auto DezoFast tekutina k dezinfekci povrchů 5000ml, 20-B06 s DPH Kč 353,- BOLL Základní barva na plasty bezbarvý sprej 400ml, 0010122 s DPH Kč 111,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.